Politieke Profielen: Michel Bimboe (NPS)

Waarom ben je in de politiek gestapt?

Het is een lang gekoesterde wens van mij geweest. Meer om een bijdrage te leveren voor land en volk, het land te dienen in het algemeen en in het bijzonder het district Sipaliwini tot ontwikkeling te brengen.  Om problemen betreffende het land te helpen oplossen en ideeën aan te dragen om het land te besturen. Bovenal wil ik via de politiek de jongeren problematiek in het district Sipaliwini helpen oplossen.

Waarom heb je voor de NPS gekozen?

De NPS is een nationale partij en houdt democratie hoog in het vaandel. Verder is de NPS een partij van discipline. Bij de NPS gelden normen en waarden. De partij  heeft bewezen altijd een verantwoordelijk monetair financieel beleid te voeren, waarbij je als persoon kunt sparen en plannen. Van de NPS kan je ook veel leren. De NPS is een partij die getoond heeft het land naar grote hoogte te kunnen brengen, wanneer het in problemen is, zonder dwang.

Wat wil je voor het volk doen als je gekozen wordt?

Voor land en volk wil ik mij inzetten om te komen tot een duurzaam energiebeleid, in het bijzonder voor het district Sipaliwini. Op onderwijsgebied wil ik mij ook beijveren voor betaalbaar onderwijs, doordat onderwijs een middel is om mensen die op het platte land wonen uit armoede te halen en om ontwikkelingscentra op te zetten, waar kinderen in hun omgeving onderwijs kunnen genieten. Ondernemerschap stimuleren, omdat ondernemerschap zowel het district als het land vooruit kan brengen.

Wat moet de partij als eerste aanpakken?

De Centrale Bank van Suriname onder de loep nemen en de schulden van de Staat inventariseren om precies te weten wat de binnenlandse en buitenlandse schulden zijn, om die te kunnen herschikken. Een goed monetair financieel beleid voeren. Nadien moet de partij werken aan herstel van de economie, zodat wij weer een sterke munteenheid hebben. Vervolgens het bestuurlijk systeem evalueren en waar nodig correctie brengen.

Ik, Michel Bimboe, ben geboren en getogen aan de Boven-Suriname. Ik ben opgebracht door mijn vader en moeder (beiden wijlen). Ik heb enkele jaren in Frans-Guyana gewoond, alwaar ik mijn politieke loopbaan begon.

Ik kwam in de oorlogsjaren in Suriname aan. Zette mij als jongere in voor vrede in het land. Na de oorlog vertrok de familie weer naar het Boven-Surinamegebied, alwaar ik mij als individuele vrijwilliger inzette om het onderwijsproces weer op gang te brengen. In de dorpen hield ik mij bezig met sport onder de jeugdigen. Deze werkzaamheden verrichtte ik gedurende vijf (5) jaren. De resultaten zijn niet uitgebleven. Thans ben ik ambtenaar bij de bestuursdienst.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: