Politieke Profielen: Dayanand Dwarka (NPS)

Waarom ben je in de Politiek gestapt?

Het verlangen om mij dienstbaar te maken aan de medemens, mijn land en mijn volk, heeft in belangrijke mate de loop van mijn leven bepaald en is daarbij doorslaggevend geweest om in 1996, met de oprichting van de Politieke Vleugel van de F.A.L. samen met de heer Jiwan Sital, de politiek in te gaan.

Als jongeman op de leeftijd van 19 jaar studerende aan de Faculteit der Natuur Technische Wetenschappen, sloot ik mij vrijwillig aan bij de toen nog geheten Federatie van Arme Landbouwers (F.A.L.) waarvan de naam in 1989, toen het een volwaardige Vakcentrale werd, veranderde in de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders.

De huidige Voorzitter van de N.P.S. Dr. Gregory Rusland heb ik juist in deze periode als ouderejaars student Agrarische Productie, op de Campus, die toentertijd dun bevolkt was, leren kennen.

Vanaf 1986 tot 2006 ben ik de Algemeen Secretaris van deze Vakcentrale geweest en was jarenlang de vertegenwoordiger hiervan in het Presidium van Ravaksur en het tripartiet overleg. Ik heb het voorrecht gehad om nauw samen te werken met Grote Vakbondsleiders, als Cyrill Daal, Fred Derby, Hendrik Sylvester en Fred van Russel, allen thans wijlen. Samen met Jiwan Sital, hebben zij in belangrijke mate bijgedragen, aan de vorming van mij als Vakbondsleider.

Het opkomen en strijden voor de belangen en lotsverbetering van de kansarmen, de onderdrukten, de Arbeiders en de Landbouwers, heb ik vanaf het begin tot mijn missie gemaakt. Als mens, sterk gelovend in de Wet van de Karma, “het leven is vergankelijk en slechts de goede daden neem je me”, heeft het mij altijd de voldoening gegeven om onbaatzuchtig de samenleving te dienen. De stap naar de Politiek heb ik gemaakt met de overtuiging, dat het slechts ter ondersteuning is in dat streven.

Waarom heb ik voor de N.P.S. gekozen?

Een wijsgeer zou eens hebben gezegd: “De beste manier om je land en volk te dienen is via de Politiek”, omdat deze te maken heeft met het besturen van het land en je bereikt hiermee het totale volk. In de politiek heb ik consequent het principe gehuldigd, dat je in de Politiek bent om te dienen en niet om gediend te worden. Daarom heb ik een grote afkeer van Politici, die het Lands- en algemeen belang ondergeschikt maken en middels corruptie en vernietiging van het land, zichzelf en hun familie stinkend verrijken. Ik heb oneerlijke en onoprechte politici onbevreesd altijd bestreden. In 1999 was ik met overige collega vakbonds- en andere maatschappelijke leiders in de frontlinie om de Regering Wijdenbosch vervroegd naar huis te sturen. Ik was altijd daar om de belangen van de Natie te verdedigen. Het bovenstaande is dan ook de reden waarom ik voor de N.P.S. heb gekozen, omdat deze partij het best aansluit bij mijn idealen, streven en doelen. De N.P.S. heeft steeds een markante bijdrage geleverd en een moedige rol vervuld, toen het land door toedoen van Regeringen met een N.D.P. signatuur in puinhopen werd gestort. En nu weer na 2 termijnen Regering Bouterse.

Wat wil je voor het volk doen?

In het algemeen, zal ik ondersteund door de extra kracht van de politiek, meer kunnen doen en betekenen voor de samenleving. Ofschoon ik  mij altijd voor een ieder op dit grondgebied heb ingezet en dit blijf doen, zal ik indien ik door het kiezers volk van Wanica gekozen wordt, mij in het bijzonder sterk maken voor het volgende:

  • Verhoging van het welvaarts – en welzijnsniveau van een ieder;
  • Krachtige aanpak van de productie m.n. in de agrarische sector;
  • Stimuleren van ondernemerschap en creatie van arbeidsplaatsen;
  • Toekenning van het recht op een bouwkavel, aan zij die geen grond bezitten;
  • Advies, assistentie en begeleiding van hulpbehoevende grondaanvragers;
  • Sluiting en/of verplaatsing van de vuilstortplaats te Ornamibo.

Anno 2020 kunnen wij niet toestaan dat de volksgezondheid van grote woongemeenschappen in gevaar wordt gebracht door onverantwoord vuilstorten en milieuvervuiling.

Wat moet de Partij als eerste aanpakken?

  • De zieke Surinaamse economie gezond maken;
  • Het terugbrengen van de financieel-economische en monetaire stabiliteit, door de tering naar de nering te zetten;
  • Vergroting van de verdiencapaciteit, door een krachtige aanpak van m.n. de exportproductie;
  • Harde aanpak van de corruptie en het terugvorderen van middels corruptie vergaarde rijkdommen in de boezem van de Staat.
error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: