Politieke Profielen: Richard Slijters (NPS)

Mijn actieve participatie in de NPS begon in 2005, nadat de heer Runaldo Druiventak mij had gevraagd om DNA lid te worden. Mijn antwoord was nee, maar ik heb NPS Para vanaf dat moment krachtig ondersteund en mocht ik vanaf 2013 leiding geven aan afdeling Para van de NPS.

Mijn interesse voor de politiek was vanaf mijn kinderjaren groot. Dat ik nu lijsttrekker ben voor de NPS in Para is daarom geen toeval.

Als kind was ik heel trots op het West Suriname projekt. Wie dit projekt kent kan niet ontkennen dat er visie en daadkracht achter zat. In welke andere Politieke partij van toen en nu kan meer visie en daadkracht gevonden worden dan de NPS (de ontwikkelingspartij)?

Als econoom en ondernemer kan ik niet anders dan mij inzetten voor sterk ondernemerschap door het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat.  Dit zal erin moeten resulteren dat Suriname het meest ondernemersvriendelijk land wordt in het Caraïbisch gebied.

Meer werk gelegenheid creeren voor jongeren in Para door de toerisme sector in Para verder te ontwikkelen.
De veeteelt sektor in Para zal van mij de nodige aandacht krijgen zodat er meer gehaald kan worden uit deze sector.

De NPS zal werken aan modernisering van het onderwijssysteem  in Suriname. Hierbij  denk ik aan het  toepassen van moderne technologie en methoden. Gebruikmaken van de computer op alle niveau’s is een must.

Versneld moderniseren van ons financieel stelsel, waardoor Suriname internationaal kan mee liften op dit stuk.

Overheidsdiensten moeten beter afgestemd worden op de wensen en behoeften van de samenleving  door digitalisering van deze diensten.
Het overheidsapparaat versneld moderniseren zodat deze efficiënter wordt.

De agrarische productie verhogen door deze sector beter de faciliteren.  Investeringen in de agrarische verwerkingsindustrie stimuleren en de nodige randvoorwaarden scheppen zodat er makkelijk en vlot geëxporteerd kan worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: