Politieke Profielen: Raymond Hasnoe (NPS)

Waarom ben ik in de politiek gestapt ?

Omdat de politiek niet luistert! Eenmaal aan de macht denken ze de wijsheid in pacht te hebben. Deskundologen zitten meestal op plekken waar ze niet thuis horen! Er zijn weinig bedrijfsleiders en ondernemers bij de wetgevende en uitvoerende macht. Er zijn veel belangenbehartigings verenigingen! Waarom? Als ondernemer/winkelier vertegenwoordig ik een zeer moeilijke branche die ook nog overbevolkt is. Het bedrijfsleven in zijn algemeenheid heeft het al jaren zeer moeilijk. Als zelfstandigen hebben wij recht op goed bestuur! Transparantie! Stabiliteit! Betrouwbaarheid!

Het vergunningenbeleid moet onder het vergrootglas. Hele sectoren zijn chaotisch. De handelssector moet met goede richtlijnen geordend worden.

Public Private Partnership! Dit wordt alleen met de mond beleden door de Public sector. Pas als er problemen zijn wordt je als private sector gekend.
De Overheid luistert toch niet naar de diverse belangenbehartigende organisaties. Om gehoord te worden moet je op een ander niveau aandacht vragen. De cultuur in Suriname is: eenmaal aan de macht, dan bepaal ik.

Als geboren en getogen Abra Broki jongeman voel ik me extra geroepen om voor de kleine man op te komen. Desnoods als spreekbuis om tenminste je stem te laten horen. Ik ben al langer dan 30 jaren vertegenwoordiger van winkeliers, kleine zelfstandige ondernemers in verschillende functies. Ook in de Kamer van Koophandel en Fabrieken als bestuurslid leverde ik tot 1 januari 2020 mijn bijdrage om op te komen voor het bedrijfsleven in het algemeen. Maar meer nog als vertegenwoordiger van de detailhandel, de op èèn na grootste branche.
Een leerrijke periode van bijna 3 jaren is besteed, om nieuwe nationale standaarden te ontwikkelen voor SSB, Surinaams Standaarden Bureau, geproduceerd naar Surinaams model, naar analogie van de Caricom, waarbij ik mijn bijdrage heb mogen leveren namens winkeliers in de levensmiddelen branche en detailhandel in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor adaptatie t.a.v. etikettering.

Het is internationaal bewezen dat in een zwakke en sukkelende economie, de kleine , meestal familie bedrijfjes het overleven en stabiel blijven. Het wordt dringend tijd om op een ander level zaken te gaan realiseren. De politieke optie kwam in beeld om door initiatieven bij wetgeving aandacht te vragen voor wat wel door iedereen wordt erkend als de ruggengraat van de economie van een land. De Surinaamse ruggengraat is te verwaarloosd, zwak en wordt stiefmoederlijk behandeld!

In combinatie met de andere sectoren die hand in hand gaan en moeten zorgen voor een beter Suriname, waarin het goed toeven is voor alle inwoners!

Waarom heb je voor de NPS gekozen ?
De Nationale Partij Suriname is al generatie’s mijn familie partij. Maar bovenal vanwege het feit dat de partij heeft bewezen een goede, integere en betrouwbaare partij te zijn, al moest het in een gegeven periode zetels inleveren. De nationale inborst en rechtlijnigheid is gebleven. Zo ben ik ook opgegroeid en opgevoed thuis en in de Moskee met de nodige discipline!

Wat wil je voor het volk doen als je gekozen bent ?

Gelijke kansen voor iedereen. Transparantie. Alle sectoren ontwikkelen. Iedereen betrekken. Proberen om alle neuzen in 1 richting te krijgen!
In het bijzonder het bedrijfsleven de nodige ondersteuning geven, vertaald in incentives. Daadwerkelijk invulling geven aan PPP: Public Private Partnership. Door middel van PPD: Public Private Dialogue.

Wat moet de partij als eerste aanpakken?

De financiële sector controllen. Door Crisis management, de status quo overzien. Werken naar stabilitatie. Een stappenplan opstellen d.m.v. PPD. Een Nationale opstelling is hierbij dringend gewenst!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: