Claudette Etnel over kandidaatstelling op DA’91 lijst

Claudette Etnel, de tweede secretaris van C-47, was donderdag een van de verrassingen die de verkiezingslijsten indiende bij het stembureau namens de politieke partij DRS, die de verkiezingen ingaat onder de vlag van DA’91. Etnel verklapt dat DRS in een eerder stadium contact had met de NPS, maar verschillende factoren hebben ertoe geleid dat de partijen toch niet tot een vergelijk konden komen. Dat bleek anders dan met DA’91, die in eerste instantie 2 plekken aanbod op DNA-niveau. Later kwamen daar nog 2 bij en konden de partijen zich vinden op dr- en rr-gebied. De voorzitter van DRS is Marica, de huidige directeur bij Southern Commercial Bank. De voorzitter heeft 3 dames de kans gegeven zich te profileren. Met DA’91 was er een goede communicatie, en Etnel zegt dat hieruit plek nummer 3 en 10 zijn voortgevloeid op de verkiezingslijst van DA’91. De naam van Etnel en Sharine Sedneyprijken voor het district Paramaribo op de lijst, terwijl in Para Christel Koningverdraag zich verkiesbaar heeft gesteld. In Wanica is dat Hein Rozen. “Wat nu gaat gebeuren, is dat we verdere afspraken zullen maken.” 

Etnel wil via de samenwerking met DA’91 dat DRS helpt aan het weer leefbaar maken van Suriname. “De gezondheidszorg is op dit moment zwak en dat moet verbeterd worden. Ook het onderwijs moet verbeterd worden, waarbij er tevens meer aandacht moet zijn voor de onderwijzer zelf. Want de onderwijzer frustreert momenteel.” Etnel vindt dat er belastingverlichting moet komen voor het volk en dat het leningenbeleid tot het verleden moet behoren. “En hiervoor hebben we de hulp van het volk nodig”, benadrukt de secretaris van DRS. Claudette Etnel zegt dat de recentelijk aangenomen valutawet, die bedoeld is om het leven van de gemiddelde burger aangenamer te maken, nog geen vruchten heeft afgeworpen. De vakbondsvrouw tevens politica zegt dat, omdat zij constateert dat de prijzen in de winkels niet zijn verlaagd. “Het werkt averechts, want de prijzen blijven stijgen, de mensen leggen de bankkoers naast zich neer, omdat ze anders niet uitkomen met de spullen die ze moeten inkopen, omdat die zijn berekend op een hogere koers. Het volk heeft dus tot nu toe niet veel aan deze wet”, beklemtoont Etnel. Een ander punt dat de DA’91/DRS-kandidaat aanhaalt, is dat het nodig is dat concreet wordt aangegeven wat de noodmaatregelen zullen zijn voor de mensen die met ontslag worden gestuurd. “Want de bedrijven hebben geen inkomsten. En tot nu toe is er geen vangnet voor de ondernemers”, concludeert Etnel.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: