#4: PAR-MISSER!

Rabin Parmessar, de huidige minister van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV), is voor de vierde actereenvolgende keer gekandideerd op de kandidatenlijst van de Nationale Democratische Partij (NDP). Voor de verkiezingen van 25 mei 2020 staat hij op nummer 4 in Paramaribo. Het is opvallend dat de leiding van de paarse partij ervoor gekozen heeft om Parmessar weer op de lijst te plaatsen, terwijl hij in 2015 drastisch is teruggevallen in het aantal stemmen dat hij in de voorgaande jaren wist te krijgen. De politicus kreeg in vergelijking met 2010, 4222 stemmen minder in 2015 en bleef steken op 783 stemmen. Vergelijkend met de verkiezingen van 2005, waar hij slechts 863 stemmen kreeg, kan geconcludeerd worden dat de politicus sterk door de kiezers is afgewezen. Door de sterke kracht van zijn partijvoorzitter, Desi Bouterse, kon de bewindsman steeds uitkijken naar een zetel in De Nationale Assemblee (DNA).

Bestbetaalde politicus in overheidsdienst

Van directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, drievoudig assembleelid, minister van Openbare Werken, directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) en nu minister van LVV, behoort Parmessar volgens critici tot één van de weinige politici, die overal op positieve manier zijn stempel heeft weten te drukken. Als directeur van de EBS kreeg hij SRD 35.000 bruto per maand en wel 15 maanden salaris. Er werd in januari 2016 een contract van 5 jaar getekend met Parmessar. Emolumenten zoals brandstof en telefoonkosten waren niet inbegrepen in de bezoldiging. Doordat hij in november 2018 formeel vroegtijdig werd ontheven, ontvangt hij naast zijn ministersalaris van SRD 18.088 (bruto) + SRD 500 koopkrachtversterking , maandelijks ook alle financiële voordelen vanuit de EBS, die hij toen al had als EBS-directeur. Dat zal tot januari 2021 het geval zijn. Als ex-assembleelid en ex-minister van OW maakt de NDP’er ook aanspraak op de pensioenen uit beide functies. Critici stellen dat hij op dit moment de bestbetaalde persoon in dienst is van de overheid.

Op de knieën om te smeken voor stemmen

Parmessar, hoofdbestuurslid van de NDP, is kort voor de verkiezingen van 2015 te Land van Dijk tot op de knieën gegaan om de aanwezigen te smeken te stemmen op de paarse partij. Hierna was het op 2 februari in Para, waar hij bijna weer op de knieën ging. “Op ‘Van Dijk’ waarschuwde Parmessar de aanwezigen tegen de V7. “De mensen van V7 zijn niet alleen de leiders en mensen van hier. Onderschat u niet hoe het buitenland hen helpt. Onderschat u niet hoe het buitenland via hen dit land wil overnemen. Mi e begi unu, mi wan go tap’ mi kindie gi unu.” Parmessar ging toen op de knieën. Hij sloot op zijn knieën zijn toespraak af.

Hindoestaanse kiezers voor de gek gehouden?

Politiek Analist Hardeo Ramadhin had reeds voorspeld dat de kiezers, vooral van Hindoestaans komaf, af zouden rekenen met Parmessar in 2015. In 2005 en 2010 was Parmessar veelal populairder bij deze groep. Ramadhin heeft herhaaldelijk aangeven dat Parmessar delen van het volk tijdens de verkiezingscampagne in 2010 met verkeerde informatie heeft misleid. De NDP`er wordt beschuldigd dat hij tijdens zijn huis aan huis campagne in 2010 de kiezers, van voornamelijk Hindoestaans komaf, had voorgehouden dat hij reeds door zijn partij, NDP, was voorgedragen als presidentskandidaat. Dit is waarom hij bijna 6 maal meer stemmen in dat jaar had weten te behalen. Parmessar is deze aantijgingen blijven ontkennen en vraagt steeds, bij confrontatie met deze vraag, naar videobandjes die dat kunnen bewijzen. Zo heeft hij reeds in 2010 aangegeven dat zijn politieke tegenstanders bezig waren met het verspreiden van roddels. “Dit is niet waar. De voorzitter heeft ruim vóór de verkiezing aangegeven dat hij belangstelling heeft voor het presidentschap. Hij is er niet mee gekomen na de uitslag van de verkiezingen”, aldus Parmessar in 2010 tegenover journalisten. 

Dubbele nationaliteit

Parmessar was in 2005 wel de presidentskandidaat van de NDP. Toen had Bouterse ook vooraf aangegeven dat hij belangstelling had voor deze functie maar hij schoof, toen het erop aan kwam, Parmessar naar voren. Toen raakte hij ook verwikkeld in de kwestie van zijn dubbele nationaliteit. De NDP’er haalde het niet en NPS-voorzitter Ronald Venetiaan werd in deze functie gekozen tijdens de Verenigde Volksvergadering. In juni 2013 deed hij afstand van zijn DNA-lidmaatschap en nam hij her roer op OW over van zijn partijgenoot Ramon Abrahams. Hiervoor stond hij bekend als voorzitter van de vaste commissie Financiën in DNA.

Dam Weg naar Zee nog steeds spoorloos

Als OW-minister beloofde Parmessar tot 2015 dat er afspraken met de Islamic Development Bank (IsDB) zijn gemaakt voor de bouw van een 8 kilometerlange Zeedijk. De OW-minister zei dat de regering in 2013 al begon te zoeken naar een permanente oplossing. De voorstudie was volgens hem ook al afgerond. Parmessar verwachtte dat de financiering voor de dam te Weg naar Zee medio 2015 in orde zou komen. Daarvan heeft de regering nooit meer iets laten horen.

FR

error: Kopiëren mag niet!