Thuisquarantaine vs overheidsquarantaine

Wanneer iemand uit een risicogebied terugkomt naar huis, en dat is nu eigenlijk de hele wereld, dan moet die persoon in quarantaine. Immers, we weten niet of de persoon besmet is of kan zijn. Maar ook mensen die denken misschien in aanraking geweest te zijn, of dat zelfs zeker weten, met iemand die besmet zou kunnen zijn, moeten in quarantaine. Dat betekent dat alle mensen die nu repatriëren in quarantaine moeten. Ben je dan ziek? Nee, dat hoeft helemaal niet. We weten het niet, dus we moeten het zekere voor het onzekere nemen, zodat je niet, als je besmet mocht zijn, ook anderen besmet met het Coronavirus.

De quarantaineperiode is gesteld op 14 dagen, 2 volle weken, omdat we inmiddels weten dat de incubatieperiode van dit virus ongeveer tussen 2 en 14 dagen bedraagt. Als je na 14 dagen dus niet ziek bent geworden, geen griepverschijnselen hebt gehad, dan mogen we redelijkerwijs en veilig aannemen dat je gezond bent en niet het virus hebt. Dan mag je je ook weer vrij bewegen natuurlijk.

Toen bleek, na de eerste repatriatievluchten, dat er toch enkelingen waren die zich niet aan de afgesproken voorwaarden van thuisquarantaine konden houden – u herinnert zich met name onder andere het geval van Telesur-Noord – besloot het Covid-19 team dat voortaan alle nieuwe repatrianten verplicht in overheidsquarantaine zouden moeten. Voor die mensen is gezegd, mag familie (ook onder strenge voorwaarden) bijvoorbeeld wel eten, kleren en dergelijke brengen, maar nooit kleren of andere mogelijkerwijs besmette spullen van die mensen in quarantaine mee naar buiten nemen. Tevens, de quarantaine duurt toch ook slechts 2 korte weken.

Dat noopt de regering tot een immense organisatie: geschikte (lees: afgezonderd van anderen, aparte sanitaire faciliteiten, bewaking, bevoorrading etc.) plek en voorzieningen zoeken voor die honderden personen die nog uit het buitenland terug moeten keren. Die mensen mogen, als regel, immers niet in thuisquarantaine.

Toch begrijpen we, als je tussen de regels door leest, dat uitzonderingen niet uitgesloten zullen zijn. Daartoe zal bijvoorbeeld de specifieke situatie van thuisquarantaine aangetoond en overtuigend geschikt moeten zijn (geen huisgenoten die ook besmet kunnen raken bijvoorbeeld), zal apart voor bewaking en beveiliging moeten worden gezorgd, zal de persoon veilige aanlevering van eerste behoeften moeten kunnen regelen, en zo meer. Hoe dat precies geregeld zal worden, is nog niet geheel duidelijk. Uiteraard wil elkeen bij voorkeur thuis in quarantaine, maar dan moet men (of het Covid-team) er eerst overtuigd van zijn dat zulks niet kan of zal mogen gaan ten koste van de gezondheid of veiligheid van de gemeenschap, of zelfs van die van vrienden of familie. Op dit moment zijn in Suriname 564 personen in thuis-quarantaine (repatrianten en mensen die geselecteerd werden na contact-tracing, dus in contact waren geweest met besmette personen), 4 personen in overheids-quarantaine, en deze week komen nog 101 mensen uit Belém, 105 mensen uit Miami, en een nog onbekend aantal uit Nederland. Aldus een bericht van het Covid-team.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: