Regering voert in alles een vernietigend gedoogbeleid

Het drijvend terras van “Zivo’s Kibbeling” in de kreek die langs de Leo Heinemannstraat in Paramaribo-Noord loopt. De boot is niet bedoeld om klanten over te zetten maar om de kreek schoon te houden. Het is immers de plicht van elke burger om het trottoir, de berm- en kreek of goot die langs zijn/haar grond loopt te onderhouden. Helaas lapt het merendeel van de bevolking deze bepaling aan haar laars en is de overheid te laks om navolging van wet en regelgeving af te dwingen. Door het ontbreken van daadkracht voert de regering een vernietigend gedoogbeleid.

Woordenwisseling

Buurtbewoners en bermhandelaren wisselen woorden uit met elkaar over de visuele vervuiling van de woon- en leefomgeving. Er worden klachten gedeponeerd bij het distritsbestuur en andere instanties, maar dit legt geen zoden aan de dijk. Volgens een buurtbewoner is de visuele vervuiling, iets waar je vanaf je balkon tegenaan moet kijken. Hij legt de vinger op de wond. “Het is niet de schuld van de bermhandelaren dat het misgaat, het zijn de incompetente bestuurders die moeten worden aangesproken.”

A no mi

Ondernemer Johnny Wirjomadi: “De kreek zag er niet zo uit toen ik mij hier vestigde met een  vergunning van het districtscommissariaat. De vergunningsvoorwaarden houden onder andere in, dat ik de omgeving moet onderhouden en schoonhouden. Ik doe veel meer dan waartoe ik volgends de vergunningsvoorwaarden aan moet voldoen. Ik schoon de kreek in de weide omgeving op. Mij kan niets verweten worden. Ik heb de door het districtsbestuur aangegeven weg gevolgd om aan vergunning te komen. Ik kan er weinig of niets aan doen dat er buiten mij om niet naar behoren wordt gehandeld door andere ondernemers en het districtsbestuur onvoldoende inspringt”.

Ondernemer M. Wirjomedo van Zivo’s Kibbeling behoort tot een vissersfamilie in het district Saramacca. Er is flink geïnvesteerd in onze onderneming.  “Wij brengen onze eigen vangst aan de man. Als wij geen serieuze ondernemers waren zou Zivo’s Kibbeling die in Paramaribo op meerdere plaatsen visgerechten met klantvriendelijkheid verkoopt onder moderne- hygiënische omstandigheden, niet bestaan.”

Gepensioneerde ambtenaar: “Het regent op- en aanmerkingen over de bermwerkwijze van het districtsbestuur. De bermuitgifte gaat gepaard met het om- en krombuigen van bestaande wet- en regelgeving. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van de bestuurders. Ik neem aan, dat er vanuit het hart gewerkt wordt om Suriname uit de goot te halen. Maar goede bedoelingen alleen, zijn niet voldoende om problemen weg te werken”.

Niet verder gekeken dan de neus lang is

“Menig bestuurder werkt op politieke basis, schiet tekort aan specifieke kennis, vakkundigheid en doorzettingsvermogen om het bermgedoe ordelijk te laten verlopen. Het klinkt mooi in de oren en lijkt zo gemakkelijk uit te voeren. Maar elke berekening is nog geen ontvangst. Zo te zien hebben de machthebbers wat betreft het bermgebeuren, niet verder gekeken dan hun neus lang is en zitten nu opgescheept met de gevolgen.”

Politiek ideologisch

Het uitgeven van bermen voor handelspraktijken werd op politiek/ideologische gronden genomen. “Voor het arme volk een gelegenheid bieden om inkomsten te werven. Deze categorie wordt niet als hosselaars gezien die scharrelen om aan eten en geld te komen; zij worden als kleine zelfstandige ondernemers beschouwd.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: