Harish Monorath: “Ik geloof niet meer in de machthebbers in dit land”

“Ik geloof niet meer in de machthebbers in dit land”, zegt oud-parlementariër Harish Monorath aan Dagblad Suriname.  Hij vraagt zich af hoe en binnen welk termijn de huidige problemen van het land, veroorzaakt door de NDP, na de verkiezingen door welke partij dan ook zullen worden opgelost. De 38-jarige Monorath is sinds 2015 lid van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) en was afgelopen vrijdag ook aanwezig bij de inschrijving bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Hoewel hij stelt dat hij in de afgelopen periode weinig actief is geweest binnen de partij, blijft hij voor nu nog steeds zijn krachten geven aan deze partij.  In die periode is hij zich meer gaan focussen op zijn privéleven. Of hij weer gekandideerd wordt op de lijst van de gele partij in Paramaribo, weet de ex-parlementariër nog niet. Als lid van de Mega Combinatie kreeg hij 762 stemmen in 2010 in Paramaribo. In 2015 kreeg hij als Abop’er slechts 248 stemmen. Gezien de slechte omstandigheden in Suriname, waaronder de wisselkoers, de leningen, de verdwenen USD 200 miljoen aan kasreserves en het vraagstuk van de aanpak van het coronavirus, voelt hij zich toch nog geroepen om weer een actieve gooi te doen naar een parlementszetel. “De partij beslist of ik wel of niet gekandideerd wordt en hoe die kandidaatstelling eruit zal zien. Maar het is de kiezer die beslist of ik binnenkom”, aldus Monorath.

Over foto met Bouterse: ‘Ik zou het nog 50.000 keer doen op dat moment’

Monorath wordt altijd nog geconfronteerd met de foto waarop hij Desi Bouterse, die in 2010 voor het eerst tot president werd gekozen in de DNA, omarmd wanneer hij nu kritiek levert op dezelfde president. “Ik heb in de volle overtuiging de toenmalige kandidaat-president, nu president Bouterse, omarmd. En ik zou het nog 50.000 keer doen op dat moment op 9 juli 2010. Omdat ik de volle overtuiging droeg dat er een significante economische groei zou komen in het land. Daarin ben ik ontgoochelt, teleurgesteld. Noem het politieke onvolwassenheid op dat moment. Ik heb vanaf dat moment tot nu steeds geprobeerd te kijken hoe we in Suriname leiderschap kunnen ontwikkelen bij grassroots, de jongeren”, aldus de ex-parlementariër.

 ‘We accepteren alles’

De politicus benadrukt dat het tolerantieniveau van Surinamers te hoog is, waardoor de ellende in het land zich normaal is gaan voortzetten. “We accepteren alles. De koers gaat omhoog, we accepteren het. Onderwijs gaat achteruit, we accepteren het. We accepteren constant alles. Ik denk dat die tolerantie een machtig wapen is van onze samenleving, omdat we daardoor veerkracht hebben. Een ander ding dat ik geleerd heb, is dat er haast niks veranderd als een bepaalde regering een bepaald beleid uitstippelt, dat niet gunstig is. Als we kijken naar de huidige regering, dan zien we dat er arme keuzes zijn gemaakt voor het land. De huidige regering had meer kunnen doen voor het land en dat hebben ze niet gedaan. We zitten opgescheept met een kasverschil van USD 3 miljard. Hoe moeten wij dat terugbetalen? We hebben geen productiesectoren, Staatsolie wordt constant uitgehold en alle andere productiesectoren bestaan niet in Suriname. We hebben een beetje goud, hout en één grote partner, China. That’s it”, aldus Monorath.

Kijkt met bloedend hart naar parlementsvergaderingen

Het niveau en werkwijze van de samenstelling van de De Nationale Assemblee (DNA) nu vergelijkend met de periode 2010-2015, zegt Monorath dat hij soms met bloedend hart moet kijken naar de vergaderingen. Hij stelt als parlementariër in de periode Bouterse-Ameerali altijd zijn stem in ’s Landsvergaderzaal hebben laten horen. Uiteindelijk heeft dat hem ook zijn kop in de coalitie gekost. “Reeds bij de eerste government take had ik tegengestemd, omdat ik tegen de SRD 2 verhoging was. Het is daarna tig keren verder verhoogd. En zo gaat het met alle wetten. Ik denk dat de parlementariërs weinig gebruik hebben gemaakt van hun machtspositie. Ik heb altijd gezegd dat parlementariërs altijd de hoofd- en eindverantwoordelijke zijn voor dit land. Niet de regering. De regering heeft de bevoegdheid van het volk bij monde van het parlement gehad om het beleid uit te voeren. Maar het toezichthoudend orgaan is het parlement. 51 leden zijn daarvoor verantwoordelijk in dit geval”, aldus Monorath.

Problemen binnen Nieuw Suriname

Monorath kreeg voor het eerst een zetel in het parlement in 2010 als lid van Nieuw Suriname onder de vleugel van de Mega Combinatie. Nadat hij en zijn collega Prem Lachman geboycot werden in de coalitie, besloten beide NS-parlementariërs, districtsraads- en ressortraadsleden vanwege de problemen binnen de partij met voorzitter John Nasibdar, waar ook nog verschillende rechtszaken werden afgelopen, een eigen groep te vormen. Uiteindelijk gingen beide ex-parlementariërs hun eigen weg op. Monorath ging naar Abop, terwijl Lachman naar de NDP ging. Geen van beide kreeg genoeg stemmen om zetels te behalen.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: