Het dagelijks leven met Covid-19

Het is nodig te benadrukken dat hamsteren een economisch delict is en Covid-19 een uiterst besmettelijke ziekte, veroorzaakt door het Coronavirus (SARS-CoV-2). Op 11 maart 2020 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de wereldwijde uitbraak officieel tot een pandemie. Heel veel landen hebben allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen om de besmetting tot een minimum te beperken omdat er vooralsnog geen geneesmiddel is voor deze ziekte. Soms wordt zelfs het luchtruim insgelijks de landsgrenzen gesloten om de schare van inkomende- en uitgaande personen te verkleinen voor besmetting. Door de maatregelen die genomen worden om deze ziekte te beteugelen, ontstaan er veel ongemakken. Sommige burgers weten goed om te gaan met de gegeven omstandigheden, anderen lopen er de kantjes van af door te veel producten en goederen te kopen en deze op te slaan zodat groepen als brandweer, leerkrachten en politie achter het net vissen als zij boodschappen moeten halen. Een andere veel grotere groep met een kleiner budget, kan bijvoorbeeld hun  eerste levensbehoeften eveneens niet ruim vooraf aanschaffen omdat zij op dit moment het geld daarvoor missen. Door het asociale “hamstergedrag” wordt er veel leed veroorzaakt. Hoewel er voorzorgsmaatregelen worden getroffen in bepaalde winkels alsmede markten waar veel kopers komen, kan niet worden voorkomen dat mensen in contact komen met elkaar (bijvoorbeeld in de rijen) waardoor er acuut besmettingsgevaar dreigt. Het sluiten van markten alsmede winkels is een goede zaak! Alleen moeten er alternatieven worden aangeboden hoe de mensen aan hun basisbehoeften moeten komen. Het moet duidelijk zijn dat onze economie onder druk staat door de heersende pandemie. We merken voorts dat de cambio’s tot dusver de koersen voor vreemde valuta te hoog aanprijzen waardoor sommige handelaren misbruik maken van de situatie en eveneens de prijzen verhogen. Wellicht is het een idee om het aantal cambio’s te beperken waardoor er beter gehandhaafd kan worden. Dat de hele wereld door de uitbraak in een crisis verkeert, heeft bij bepaalde zakenlieden geen enkele impact. Uiteraard zullen de komende verkiezingen eveneens de gevolgen ondervinden van de thans geldende beperkingen. Het zou goed zijn om ruim vooraf na te gaan welke mogelijkheden of beperkingen de Grondwet biedt om de zittingsperiode van de zittende regering al dan niet te verlengen als gevolg van de alarmtoestand zoals die zich thans voordoet. In DNA merk ik dat de oppositie alsmede coalitie de laatste tijd goed samenwerken door quorum te verlenen tevens het ene na het andere wetsvoorstel aannemen zonder adequaat te letten op de implicaties daarvan zoals de recent aangenomen Huurwet. Hoewel in de piramide van Maslow (1908 – 1970) onderdak als een fysieke basisbehoefte wordt gezien, is er ook veel kritiek geuit door wetenschappers op deze piramide. Enkele onderzoekers hebben immers geconcludeerd (2019) dat Abraham Maslow nooit zijn behoeften theorie in de vorm van een piramide heeft gepresenteerd. Daarom heerst er veel scepsis bij verhuurders omdat bijvoorbeeld de lokale munteenheid (Srd) internationaal niet wordt geaccepteerd bovendien de dagelijkse ontwaarding van deze munt die natuurlijk door de thans heersende wereldrecessie verder wordt vergroot. De gangbare massale propaganda zoals die door politieke partijen wordt gevoerd, is nu aan banden gelegd. Wellicht is dit een gegeven aanleiding om naar alternatieven te zoeken voor de politieke reclame waarbij vaak de huid van de tegenpartij wordt vol gescholden. Nadat de verkiezingsresultaten bekend zijn geworden, bespeuren we toch wel enige toenadering tot elkaar om een regering te vormen omdat bij de meeste politieke partijen een goede democratische structuur alsmede ideologie ontbreekt. Veel landen zijn er toe overgegaan om de scholen voorlopig te sluiten om de gezondheidsrisico’s te beperken. De communicatie met het onderwijsveld door gebruik te maken van circulaires voldoet niet altijd! Soms ontaardt dit in een soort powerplay waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe te handelen bij bepaalde vermoedens van het hiervoor genoemde virus zonder dat feitelijk is vastgesteld of de vermoedens eveneens op waarheid berusten. Daarnaast moeten beleidsmakers de zekerheid hebben dat een rondschrijven ook daadwerkelijk is ontvangen. In deze tijd moeten wij elkaar vooral begunstigen en minder de media opzoeken om tegenwerking te bewerkstelligen. Wie het Surinaamse onderwijsterrein kent, is bekend hoeveel er dagelijks misgaat in de communicatie. Omdat onze scholen zich bovendien bevinden in het binnenland alsmede de districten moet vermeden worden dat – bij calamiteiten – geen directe hulp geboden kan worden. Het is een goed besluit geweest om nu alle scholen te sluiten. Vakbonden mogen nooit gezien worden als “vijand” , maar als een gelijke bij onderhandelingen om de belangen van de achterban zo goed mogelijk te behartigen. Dit was zeker het geval bij het voornemen de scholen te sluiten. Beide partijen hadden deze ambitie!

Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!