Publicaties misstanden bij Miss India Holland verkiezing gerechtvaardigd stelt het Gerechtshof te Den Haag.

In april 2019, een week vóór de verkiezing zien twaalf missen tijdens een training hoe de organisator van de Miss India Hollandverkiezing door onbekenden wordt mishandeld. Een paar dagen voor de grote finale vernamen zij van andere (oud) deelneemsters dat er sprake zou zijn van seksueel misbruik, intimidatie en een oneerlijk verloop van de verkiezingen. De vijf vrouwen besluiten niet mee te doen aan de finale.

Een kort geding wordt aangespannen door de organisator waarin hij eist een verbod op het doen van alle negatieve uitlatingen en rectificatie. De organisator verliest het kort geding. De Kort Geding rechter oordeelt dat de vijf ex-finalisten hun besluit om niet meer mee te doen aan de verkiezing ‘voldoende zakelijk hadden gemotiveerd richting de pers’.

De organisator gaat in hoger beroep. Het hoger beroep diende op 14 februari 2020 en was een megazitting van 5 uur waarbij het Gerechtshof getracht heeft partijen tot een minnelijke regeling te brengen. Helaas is dit niet gelukt stelt Mr Santa Gopal die als advocaat de belangen van 4 missen heeft behartigd.

Mr. Santa Gopal, de advocate van vier missen, stelt dat het Gerechtshof heeft overwogen dat de 4 missen in redelijkheid van mening konden zijn dat sprake was van ernstige missstanden. Hun uitlatingen in de pers waren voldoende onderbouwd met feiten en verklaringen. Deze misstanden zijn door de missen als dermate ernstig ervaren dat zij om die reden meenden er goed aan te doen uit de verkiezingen te stappen en de pers op te zoeken. Zij mochten menen dat zij hun beweegreden, gelet op het algemeen belang bij de bekendheid daarmee, publiekelijk aan de orde moesten stellen. De berichten van de missen zijn voldoende terughoudend en zakelijk en in het licht van de vermeende misstand, niet onnodig grievend.

Het Hof heeft geoordeeld dat de vermeende misstanden-onveiligheid, ongepast gedrag van de organisator, oneerlijke verkiezingen, op zich zelf beschouwd voldoende ernstig zijn om bekend te mogen maken, mede omdat er jaarlijks nieuwe verkiezingen zijn. 

Mr. Santa Gopal stelt dat de missen met hun besluit om niet mee te doen aan het publiek kenbaar wilden maken dat in hun visie, eerdere missen ten onrechte monddood waren gemaakt door de angst voor gevecht, angst voor hoge boetes en door geheimhoudingscontracten. Zij wilden nieuwe slachtoffers voorkomen door zich erover uit te spreken. Een nobel streven stelt de advocaat. Ook zijn de missen een Facebook pagina gestart genaamd Miss Awareness waar zij misstanden aan de kaak stellen.

De missen hebben schade geleden en hebben verzocht om getuigenverhoren die binnenkort zullen plaatsvinden. Dit om hun kansen op een schadevergoedingsclaim in te schatten.

Het opmerkelijke in deze zaak is dat de advocaat van de organisator tot op heden, de bodemprocedures i.v.m de contractbreuk en de schadevergoeding wegens smaad en laster nog steeds niet heeft ingediend terwijl deze 1 jaar geleden al waren aangekondigd, aldus advocaat mr Santa Gopal.

Foto1: De Missen van Links naar rechts

            Sahana Mahendran, Faraisa Sewpersad, Sjahiena Rahmoe, Vanita Hanoeman

Foto 2: Mr. Santa Gopal, de advocate van vier missen

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: