Paramaribo Zoo: “Op World Wildlife Day zullen de dieren ook goed verzorgd worden”

Wildlife staat voor alle niet gedomesticeerde planten en dieren. Domesticatie is ontstaan door een wederzijdse afhankelijkheid tussen mens en dier, waardoor dieren door selectie als huisdieren/boerderijdieren zijn geworden. Deze dieren hadden dus een specifieke functie voor de mens, zoals bewaken, begeleiden van de jacht, het produceren van vlees, eieren, wol, etc.

In de Paramaribo Zoo bestaat meer dan 75 % van de inwoners uit Surinaamse wilde dieren die door inbeslagname, opvang (bijvoorbeeld gewonde wilde dieren) en als ex-huisdieren zijn ondergebracht of uit wilde dieren hier geboren zijn. Met name bij de in beslag genomen dieren en de ex-huisdieren is het bij bepaalde mensen in de samenleving nog niet goed duidelijk wat het verschil is tussen een gedomesticeerd dier en een wild dier (wildlife). Een dier dat uit het bos wordt gehaald en in een kooitje of aan een touwtje wordt gezet, is niet direct een huisdier. Hier gaan duizenden jaren overeen. Om een voorbeeld te noemen: bij de hond is het domesticatieproces ruim 14.000 jaar geleden begonnen.

Wilde dieren die toch als huisdier worden gehouden, kunnen hier veel ernstige schade aan oplopen. Dit kan zowel psychisch als lichamelijk zijn, doordat zij niet hun natuurlijke gedrag hebben kunnen uiten, met niet de juiste sociale voorzieningen zijn gehouden of de verkeerde verzorging hebben gekregen. Veel van deze dieren zouden het dan ook niet meer overleven als zij teruggezet zouden worden in de natuur. Zij begrijpen hun soortgenoten niet meer, weten niet welk voedsel ze kunnen eten en/of kennen de natuurlijke gevaren niet. Hoewel zij in het wild niet terug kunnen, zijn zij ook niet direct gedomesticeerd. Een wild dier blijft een wild dier met al zijn gevaren van dien. Wij zijn dan bijvoorbeeld ook niet in staat om veilig met de jaguars het verblijf te betreden of om met een aap om te gaan zoals je met je hond of kat omgaat.

In de Paramaribo Zoo proberen zij dagelijks om alle dieren zoveel mogelijk in hun eigen waarde te laten en ervoor te zorgen dat zij hun natuur-eigen gedrag zoveel mogelijk kunnen uiten of weer aan te leren. Kortom: het dier weer zo veel mogelijk zichzelf te laten zijn.

Aan personen die eraan denken om een huisdier te nemen (zowel wild als ook gedomesticeerd!) geeft de Paramaribo Zoo als tip:  Denk eerst goed na en zoek uit wat het betreffende dier allemaal nodig heeft en stel uzelf de volgende vragen: Heeft u voldoende tijd, voldoende middelen, voldoende sociale (dier specifieke) voorzieningen te bieden? Alsmede ook: Mag ik het dier wel houden? De meeste wilde dieren mogen volgens de wet niet eens gehouden worden als huisdier. Voorbeelden hiervan zijn de kwatta-apen, brulapen, uilen en roofvogelsoorten en nog veel meer. Bij de jachtopzieners van LBB kunt u altijd informatie inwinnen of u niet illegaal bezig bent alvorens u een dier aanschaft. Tijdens deze World Wildlife Day zullen er geen specifieke activiteiten in de Paramaribo Zoo gepland zijn. “Tijdens de Wereld Dierendag in oktober gedenken wij jaarlijks alle dieren, en zo dus ook de wilde dieren. De dieren zullen deze dag zo goed mogelijk verzorgd worden zoals ze elke dag van de verzorgers kunnen verwachten, waarbij zoveel mogelijk gekeken wordt naar hun noden en de mogelijkheden om ze deze te bieden”.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: