Motie van Wantrouwen Minister van Financiën

Ondergetekenden, 

Dhr. Asiskumar Gajadien

Dhr. Mahinderkoemar Jogi

Dhr. Dew Sharman

Dhr. Jitendra Kalloe

Dhr. R. Nurmohamed

Mw. Krishnakoemarie Mathoera

DhrMarinus Bee

Dhr. Edward Belfort

Mw. Diana Vorswijk

Mw. Ingrid Karta– Bink

Mw. Patricia Etnel

Dhr. Marlon Budike

Allen leden van De Nationale Assemblée, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie voor te leggen aan De Nationale Assemblée ter goedkeuring.

Paramaribo, 3 maart 2020

Gelezen,- De brief van de Minister van Financiën d.d. 3 maart 2020 die verstuurd is naar De Nationale Assemblée.

Overwegende,- dat ingevolge artikel 90 lid 2 en artikel 116 lid 2 van de Grondwet van de Republiek Suriname de president alsook de regering verantwoording verschuldigd is aan De Nationale Assemblée;- dat de Minister van Financiën zijn verantwoordelijkheid ontloopt door te refereren naar de CBvS;- dat het niet de eerste keer is dat de DNA een onjuiste bejegening heeft mogen ondervinden bij het opvragen van relevante financiële informatie.

Besluit:

Deze werkwijze van de regering af te keuren waarbij De Nationale Assemblée, en dus het volk, niet volledig is geïnformeerd en eisen wederom van de president om de Minister van Financiën als monetaire autoriteit met onmiddellijke ingang te ontslaan. 

En gaan over tot de orde van dag.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: