Maak Lallarookh klaar…

De echte aanloop naar de verkiezingen is op 24 februari 2020 begonnen. Twee massameetings zijn gehouden, geen van ze maakte echt indruk op de kritische waarnemer. We beginnen met die van de PL. Een echte aanhang was in behoorlijke aantal te Leiding 11A aanwezig. De locatie was klein maar vol, de massa was niet bijeengebracht via uitgebreide mobilisatie. Serieuze boodschappen zijn op de massameeting van de PL uitgebleven, maar dat is de traditie bij deze partij. De politici, oude en nieuwe, benadrukten allemaal hoe slecht het nu gaat in het land, maar vergaten om maatregelen te mededelen die men zal treffen als men aan de macht is. De PL heeft trouwens een tegenstrijdig bericht in de krant gelanceerd, waaruit blijkt dat ze partij weer niet zal uitblinken in betrouwbaarheid en standvastigheid. Zo werd en wordt gesteld dat een regering formeren zonder de PL onmogelijk zal worden in 2020. Daaruit kan je dus afleiden dat de PL bereid is om met alle grote partijen te werken die in staat zullen zijn om het initiatief te nemen om een regering te vormen na de verkiezingen in 2020. Maar tegelijkertijd zegt de PL dat ze nooit en te nimmer zal samenwerken met de NDP onder leiding van de huidige voorzitter. Met de NDP zou men geen moeite hebben. De PL lanceert dus zo een tegenstrijdige boodschap waaruit 1 ding blijkt: de PL zal in 2020 bereid zijn om zowel links als rechts te wijken alleen om in de regeercoalitie te komen. De PL blijft dus en partij die geen last heeft van politieke ethiek, zelfrespect en eigen waarden en normen. Overigens blijkt dat hoe scherp en confronterende de opmerkingen van de PL ook zijn richting de NDP (vooral vanuit Bronto en zijn vader), de NDP wordt er niet boos van en deze partij reageert nauwelijks op deze uitspraken. Dat is wel in tegenstelling tot de VHP. Zo worden er veel racistische uitspraken gedaan op de FB-page Faya Pepre Nieuws onder leiding van een voormalige VHP-parlementariër die in de geschiedenis van de DNA het meest heeft uitgescholden op de voorzitter van de NDP. De mevrouw treedt niet corrigerend op. Een voorbeeld van zo een opmerking een dag terug: “Maak Lallarookh klaar voor een enkele reis Calcutta. Bon voyage vhp. Opgeruimd staat netjes. Direct schaarste aan pork”. Het niet corrigeren en het bestrijden van de toevallige vijand met alle middelen, verraadt de (politieke) opvoeding die deze mevrouw heeft gehad. De mevrouw krijgt de ruimte van de partij en de leiding van de partij om een aanval te openen op een bevolkingsgroep. Opmerkelijk is dat deze zelfde opmerkingen eerder in de jaren 60 en 70 ook zijn gemaakt door de rechts creool nationalistische PNR. En dat is dus de wijze waarop de NDP een nationale partij wil zijn en iedereen onder het volk wil charmeren. Of is het juist om een bepaald deel van het volk aan te trekken? Maar dan komen we bij de ogenschijnlijke massa van de NDP. Een grootse mobilisatie is ingezet om met halflege bussen uit het hele land vooral structuren, jongeren die een dag uit wilden uit de verre districten en de pas in dienst genomen ambtenaren naar ook een kleine plek te dirigeren. De helft van de massa bestond uit personen die in de afgelopen 3 jaren in dienst zijn genomen en binnenkort nog in dienst zullen worden genomen. Op social media is een foto verschenen uit een district waar de dienstleiding duidelijk had bekend gemaakt dat vooral de nieuwe ambtenaren verplicht waren om naar de massameeting te gaan. Ondernemers die nu ten onrechte profiteren van de overheidsopdrachten en vrijstellingen van de regering hebben hun medewerkers ook onder druk gezet om ter plekke aanwezig te zijn. Sommigen hebben hieraan toegegeven, maar niet iedereen. Een deel van het publiek was er voor de fun, voor de fatu’s, want ook hier ontbrak het aan de serieuze boodschappen. Men was er voor de fatu’s en de ultieme moppentapper zou het geheel traditiegetrouw ook luister bijzetten. De laatste ‘slang’, de taal van de straat, zou ook de revue passeren. Stand-up comedians zijn overal en altijd geliefd, ze laten je de echte misère van het moment voor enkele uren vergeten. Men was er voor de band. En dan was er zeker ook de nieuwe politieke elite en de structuren van de partij over het gehele land, inclusief het binnenland. Een ding is uit het geheel wel duidelijk geworden: het geheel had geen nationale indruk. De Surinaamse samenleving is op een bepaalde wijze opgebouwd. Wanneer een partij een nationale partij is, dan is de grootste bevolkingspartij ook in die mate zichtbaar onder de aanhang en dan volgt de tweede grootste bevolkingsgroep. En dat was zeker niet het geval. De samenstelling van het geheel is gemengd bij de NDP, maar ook bij de PL en de VHP en de NPS en zelfs de tribaal georiënteerde Abop. Maar de basis is nog steeds etnisch: creools bij de NDP en de NPS, hindoestaans bij de VHP, Javaans bij de PL (en die partij zegt dat ook eerlijk waarvoor er respect dient te zijn) en HVB en marron bij de Abop. Of is het zo dat de dominante groep bij de NDP vindt dat zij de echte Surinamers zijn, iets dat ongecorrigeerd op de partijradiostation wordt gezegd? Enkele stromannen die zogenaamd een gemengd gezicht geven aan het geheel (zoals bij de PL en de NDP) maken een partij in wezen niet tot een nationale partij. Een partij wordt nationaal als het bevrijd is van rassentimenten en dat kan de NDP ook nog niet presteren, vandaar dat men nog krampachtig vasthoudt aan een wanpresterende en politiek zwakke vp. En omdat de NDP zichtbaar en ook in wezen geen nationale partij is, puilt het uit van de racistische scheldpartijen op facebook met uitdrukkingen als Lallarookh (het symbool van de hindoestaanse immigratie vanaf 1873) en Calcutta (vanwaar de schepen vertrokken). Ook de verkiezingen van 2020 is in Suriname nog een strijd tussen partijen met een bevolkingsgroepbasis en dat heb je zelfs in de meest ontwikkelde en egale landen. Laten we dus elkaar niet voor de gek houden met nationaal en volks. Dat zal nog een tijdje duren of nooit komen. Niet erg zolang we wanneer we aan de macht zijn elke capabele Suriname eerlijke kansen geven en ook de niet-capabele. En dat is in de periode 2010-2020 zeker niet het geval geweest. Oorzaak is de invloed van de dominante aanhang.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: