De cirkel is rond: weer 1 op 10

Er is weer een opiniepeiling gehouden over de populariteit van de politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen van mei 2020. Het lijkt er inderdaad op dat de regeringspartij NDP afstevent op electoraal verlies. De partij gaat averij lijden en zetels verliezen. Men zal dat te wijten hebben aan zichzelf. De bewakers van de partij hebben de belangen van de partij niet goed bewaakt. Men heeft beunhazen teveel ruimte gegeven om te rommelen in de financiële huishouding. Deze beunhazen houden de belangen van de NDP niet in de gaten, ze kijken alleen naar hun enge financiële belangen. De NDP heeft het toegestaan dat enkele personen haar belangen zwaar hebben beschadigd en haar impopulair hebben gemaakt. De personen die uit de krottenwijken worden opgetrommeld om in prodowaka’s te lopen, die weten ook niet wat in het belang van de partij zijn en wat niet. Zij zetten hun verstand op 0 en lopen alsof ze naar het front gaan. Ze weten niet eens voor wie ze lopen. En handjevol ondernemers heeft zich ingenesteld in het systeem om op oneerlijke wijze voordelen te behalen. In de publieke discussies worden niet alle maar enkele grote namen genoemd: Abrahams, Chotelal, Kirpalani, Poenai, Sardjoe, Mahespalsing. De mensen die lopen en dreigen, die weten niet dat ze voor deze miljonairs lopen die hun slag al hebben geslagen. De zogenaamde achterban heeft door blindelings alles en iedereen te verdedigen, de partij zwaar schade aangericht. Uit de opiniepeiling blijkt dat 84.4% van de kiezers ontevreden is over de huidige economische situatie. De kans is er niet dat deze groep kleiner gaat worden, integendeel. De koers is al de magische grens van 1 op 10 gepasseerd. Naarmate de koers verder stijgt, zal het percentage ontevreden personen toenemen. Maar liefst 77.2% geeft aan dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert, slechter is dan wat het 1 jaar geleden was. Deze cijfers geven aan dat de kiezerssteun van de NDP (en de BVB en BEP) niet een klein beetje is afgenomen. Opvallend is wel dat de regering Bouterse – Adhin, op een schaal van 1 op 10, een gemiddeld cijfer van 4.6 haalde voor het beleid zoals zij dat voerde. Dat is in onze ogen toch wel een hoog cijfer. De peiling beperken is gehouden in vier districten te weten Nickerie, Wanica, Commewijne en Paramaribo. De opiniepeiler heeft in zijn verslag aandacht besteed aan de betrouwbaarheid van deze peiling, hetgeen een positief teken is.

Aan de kiezers is gevraagd met welke partij zij op dit moment sympathiseren. Als we naar de huidige voorkeur van de kiezers in Paramaribo kijken dan zullen de NDP, VHP, NPS en de Abop de partijen zijn, die op dit moment een of meerdere zetels in de wacht zullen slepen. De groep kiezers die op dit moment zegt niet te zullen stemmen en de groep kiezers die zegt nog niet te weten op wie te stemmen omvat 30% van de kiezers: dat zijn de zwevende kiezers. Dat is een vrij grote groep en wij denken niet dat deze twijfelaars, na alles wat aan ons aan het voorbijgaan is de afgelopen dagen, zullen stemmen voor de NDP. In Paramaribo blijkt dat de zwevende kiezers 6 zetels waard zijn. De VHP en de NDP komen op een gelijk aantal zetels: 4. De NPS en Abop halen elk 2 om 1 zetel. De 6 zetels zullen in hoofdzaak gaan naar de VHP, NPS en Abop en misschien dat deze zetels ook gaan naar een partij die nu onzichtbaar is zoals de DOE. De peiling wijst uit dat het aantal kiezers gegroeid is bij de NPS in Paramaribo vergeleken met een jaar terug toen een andere peiling was gedaan. De NDP en de Abop zouden enerzijds stabiel gebleven zijn, terwijl de VHP van 6 naar 4 zetels is terugvallen.

In de peiling is ervan uitgegaan dat de afkomst van de zwevende groep een beeld geeft waar ze eventueel zouden kunnen stemmen. In Paramaribo zullen de Creoolse kiezers gevolgd door de Javaanse kiezers, de kiezers zijn die een verdere doorslag zullen geven naar de partijen waar de restzetels naar toe zullen gaan. Voor de Hindoestaanse en Marron kiezers is met nog 4 maanden te gaan de partijkeuze het duidelijkst.

De huidige peiling wijst uit dat, door de stand van zaken in het grootste kiesdistrict Paramaribo als trendsetter, er nu reeds gesteld kan worden dat er weinig kans is dat 1 partij alleen de regering na de verkiezing van 25 mei zal kunnen vormen. Op de vraag of de NDP in staat zal zijn om wederom op zijn eentje een regering te vormen gaf 73% van de kiezers aan, dat  de NDP niet meer hiertoe in staat achten. De peiling die nu is gehouden heeft iets gezegd over de peiling die ongeveer een jaar geleden door een ander bureau is gehouden. Wat we enkele dagen terug hebben geconcludeerd, naar aanleiding van de protestdemonstratie, lijkt nu bevestigd te zijn: de kiezers zijn boos en teleurgesteld op het wanbeleid van de NDP. Inmiddels is de cirkel in Suriname weer rond: de magische grens van 1 op 10 voor de dollarkoers is weer bereikt. In 2010 was dat rond de 2.8. De ontwaarding van uw loon kunt u zo zelf berekenen.   

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: