NPS wenst niet langer geteisterd te worden

De Nationale Partij Suriname (NPS) betreurt ten zeerste de onsportieve en onmaatschappelijke handelingen van de NDP-partij gericht op haar, wanneer er voor de zoveelste keer propagandamateriaal met name vlaggen worden vernield. “Het ergste van alles is dat er niet geschroomd wordt om filmpjes te maken. Hierbij is te zien dat personen worden aangezet tot toneelopvoering, waar ze de schijn eropna houden dat er tegen hun wil vlaggen op hun adressen zijn geplaatst.” In een geciviliseerde samenleving als deze staat voor de NPS moraal en ethiek hoog in het vaandel. Daarmee bedoelt de partij aan te geven dat er te allen tijde rekening gehouden wordt met het vormings- en opvoedingsaspect onder elkaar, omdat er een voorbeeld moet zijn voor onze jongeren. Er hoeft volgens de partij dan nu niet gesmeten te worden met allerlei beschuldigingen en toestanden, van wat individuen binnen de partij hebben uitgespookt. Want dat is steevast de cultuur geworden wanneer er terechtwijzingen worden gedaan. “Belangrijk is dat we nooit en te nimmer gaan doen alsof daarmee waarden en normen niet meer binnen de partij hoeven te bestaan.”

De NPS geeft aan dat zij van oordeel is dat opvoeding essentieel is. “Wat er nu geconstateerd wordt binnen de samenleving is heel triest te noemen. Dat personen van de NDP overgaan tot vernieling van de NPS-vlaggen met bedreiging daarbij. Onlangs is er weer een filmpje vertoond, waarbij duidelijk te zien is dat een dame onder druk van een NDP-propagandist, hortend en stotend antwoord geeft over de vlag die bij haar thuis geplaatst is. Er wordt verder niet ervoor geschroomd om onwaarheden te verkondigen, dat de vlag geplaatst is met de belofte dat de NPS zal voorzien in werk- en woongelegenheid. Deze uitspraak is zeer verwerpelijk, omdat de NPS zich niet leent voor dit soort vormen van politiek. Trouwens bij elke campagne wordt ook aan de mensen voorgehouden dat ze zich niet afhankelijk moeten maken van politieke partijen, maar moeten gaan voor duurzame ontwikkeling, die ze in staat stelt zelfstandig te leven en hun handen niet open te houden voor wat dan ook”, aldus de partij.

De NPS benadrukt dat zij faliekant is tegen een beleid, waar mensen ‘gebrainwashed’ en/of monddood worden gemaakt. “De NPS heeft een behoorlijke strategie, welke zij bewandelt met haar vlaggencampagne en deze ziet er als volgt uit. Er worden bij huis aan huis bezoekingen gesprekken gevoerd over de situatie in het land met de bewoners, waarna er met wederzijds goedvinden een vlag wordt geplaatst. Of personen geven zelf ook aan dat ze graag een NPS-vlag aan huis willen. De NPS plaatst niet alla dol vlaggen. De vlag symboliseert ook het vertrouwen dat de mensen stellen in de partij en dat er verandering in de samenleving noodzakelijk is. Uiteindelijk realiseren we ons terdege dat het niet de vlaggen zijn die zullen gaan stemmen, maar de mensen zelf. Het moet er niet in gaan resulteren dat men straks slaags met elkaar raakt om vlaggen. Het bewustzijn van ons propagandamateriaal is zeer duidelijk. Echter willen we het vreedzaam en respectvol houden.”

De NPS benadrukt dat zij in het gevolg niet langer geteisterd wenst te worden door personen uit het NDP-kamp. “De zogenaamde “toneelopvoeringen” vragen we terstond te stoppen, omdat er van elke plek die is aangedaan fotomateriaal is, waarbij duidelijk te zien is dat de bewoners erbij staan bij het plaatsen van de vlaggen. Als iemand de vlag niet bij zich thuis wil hebben, is het geen enkele nood. De NPS heeft er begrip voor. Dus NDP’ers aan u dit dringend doch beleefd het verzoek om wederzijds respect voor elkaar tonen”, aldus de NPS.

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: