Alfaisie sluit samenwerking NDP helemaal uit

Steven Alfaisie, de voorzitter van DOE (Democratie en Ontwikkeling in Eenheid), zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat de peilingen van Idos en Nikos altijd betrouwbaar zijn, en ook nu weer een goed signaal geven aan zijn partij. Dat dat kan helpen hen richting te geven bij hun campagnevoering. Die begint pas echt over 2 of 3 weken zegt Alfaisie, omdat ze dan ook hun programma zullen presenteren. “Propaganda maken kost geld, dus wie te vroeg begint kan misschien niet zo een lange adem aan de dag leggen, zeker als het gaat om de zwevers, mensen die nog een besluit moeten nemen. Die zullen onze richting uit kijken, omdat DOE altijd een integere en betrouwbare partij is geweest. Het verkiezingsprogramma is zo goed als af, het wordt nu gescreend, en dan gaan we dat presenteren aan de samenleving. Deze verkiezingen zijn wat vroeger dan gebruikelijk gestart. De komende drie maanden zijn genoeg om onze boodschap goed over te brengen.”

Steven Alfaisie weet dat zijn partij bij de komende verkiezingen goed zal liggen, ook los van de vaste kern. “Zwevers en mensen van andere partijen, zeker regeringspartijen, die uiteindelijk inzien dat hun partij geen goed beleid heeft gevoerd de afgelopen periode, die zullen verschuiven naar andere partijen, en wij zijn ready om die mensen op te vangen omdat we erg veel te bieden hebben,” zegt hij. Hij denkt ook dat DOE één van de meest stabiele en consistente partijen is geweest in de DNA, waarbij DOE nooit deel is geweest van bijvoorbeeld het quorum-probleem. “Het algemeen belang staat op de eerste plaats, geen partijpolitieke belangen, en we doen niet mee aan steekspelletjes en dergelijke. Carl Breeveld, onze parlementariër, is zonder overdrijven in de afgelopen periode de beste parlementariër geweest, consistent! Dat hebben we bewezen, en dat gaan we zo voortzetten.”

Ook zegt Alfaisie dat er duidelijke groei te zien is bij zijn partij, dat de transitie van Carl Breeveld naar hem goed te zien is en dat markeert verfrissing en verjonging. “De organisatie zit niet stil, en we hebben een goede democratische partij waarin integriteit, moraal en ethiek, anti-corruptie, het gezin als hoeksteen, mensen met beperkingen, kinderen en ouderen prioriteit zijn.”

Alfaisie zegt dat er geen enkele mogelijkheid is, dat is ook helder en duidelijk geweest, dat met de huidige NDP, onder dit leiderschap te werken valt. Ook de jonge mensen in de NDP hebben dezelfde cultuur, dus dat zal niet werken de komende 10 jaren, minstens. “Het is geen betrouwbare partij, het wemelt er van corruptie, dus deze partij is geen optie voor samenwerking.” Hij benadrukt ook dat DOE er nooit was voor persoonlijke of partijpolitieke belangen, en daarom is zij binnen de eerste 6 maanden eruit gestapt terwijl anderen uit eigenbelang bleven. “DOE gaat voor anti-corruptie, vrije rechtspraak, dus dan is er geen basis voor samenwerking met de NDP. Naarmate de verkiezingsdatum nadert, zullen de peilingen zeker in het voordeel van DOE werken”, meent Alfaisie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: