Jim Bousaid: “Protestmanifestatie bewijst betrokkenheid jongeren”

De manifestatie van maandag op het Onafhankelijkheidsplein laat zien dat jongeren bezorgd zijn over hun toekomst, betrokken zijn en het heft in eigen hand willen nemen, zegt Jim Bousaid. “De mensen willen verandering in het beleid en de emoties moeten gekanaliseerd worden, zodat er op 25 mei een verandering van bestuurders en daardoor een verandering van beleid optreedt”, zegt de gewezen directeur van de Hakrinbank. “De protestacties zijn geen doel op zich maar een middel om een ander beleid te krijgen voor een betere toekomst”, stelt Bousaid.

Houding en gedrag
Bousaid zegt dat het verdwijnen van de 197 miljoen USD vanaf de Centrale Bank van Suriname niet alleen te maken heeft met een gebrekkige Bankwet. Ook de functionaris die daar zit, moet zijn verantwoording kennen. Hij verwijst naar Andre Telting, die ook met dezelfde wet heeft moeten werken, waarvan de uitkomst een geheel andere was. Bousaid zegt dat de houding en het gedrag wezenlijk verschilden met de huidige situatie. “Niet alleen wetgeving bepaalt de uitkomst, het heeft meer te maken met het karakter en de gedragingen van de functionaris die op die post zit”, aldus Bousaid.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: