Vraag naar hervorming en vernieuwing in de politiek ook groot in het binnenland

Het afgelopen weekend bracht de voorzitter van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB.), Mike Noersalim, vergezeld van een team uit Paramaribo een bezoek aan het dorp Pokigron. Dit bezoek is tot stand gekomen nadat kenbaar was gemaakt door de dorpsgemeenschap dat er behoefte bestaat aan meer informatie over de Hervormings- en Vernieuwingsgedachte van de partij, omdat zij zich al konden terugvinden in enkele basisgedachten van de partij. “Was het zo dat wij in het begin hadden aangegeven in vier districten mee te doen aan de verkiezingen, komt nu ook de vraag vanuit andere districten om ook deel te worden van de HVB en  kandidaten te plaatsen op de verschillende niveaus. Wij hebben gehoor gegeven aan de vraag vanuit de gemeenschap en het geloof is zover gegroeid dat wij vandaag hier staan in Pokiegron. Wij zeggen niet, maar wij doen en de HVB is echt voor iedere burger van Suriname”, aldus voorzitter Noersalim.

Vrouw neemt belangrijke positie in binnen HVB

De bewoners van het  dorp  hebben  met eigen middelen en fondsen een krutu huis opgezet. Zij konden zich daarom terug vinden in de ideologie van de partij van zelfredzaamheid en zelfwaakzaamheid. Vanuit deze gedachte heeft Nataly Boobe besloten om op deze dag een fijne keukendag te organiseren waarbij vooral de vrouwen van Pokiegron kennis mochten maken met de educatiegedachte van de partij en is er kennisoverdracht geweest over andere gerechten uit de culinaire keuken van Suriname. De vrouw neemt binnen de partij een voorname positie in en aangezien die graag in de keuken bezig is voor het heel gezin,  heeft de partij de vrouwen van het dorp de bereidingswijze van andere gerechten dan zij gewend zijn op die dag bijgebracht. Vol enthousiasme hebben zij roti, bakabana, kroketten en pitjel leren koken. Ook hebben zij hun bekende cassavebrood met de delegatie van Paramaribo gedeeld.

Onderwijs + Ondernemerschap = Ontwikkeling

Bagio Vorstwijk, een van de trekkers van de HVB afkomstig uit het district Sipaliwini, legde de nadruk op O+O=O. Dat staat voor Onderwijs + Ondernemerschap = Ontwikkeling. Dat maakt jou weer Onafhankelijk. Hij deed dit omdat Pokiegron vlakbij Atjoni ligt, de bekende aanmeerstation in het district Sipaliwini. “Wij zouden een heleboel kunnen ondernemen en ons aanbod ook aan de toeristen kunnen vergroten die vanuit Atjoni vertrekken naar andere delen van ons binnenland,” zei Vorstwijk.

Nataly Boobe-Sampie voorgedragen als lijsstrekker HVB Sipaliwini

Hierna is de kern Pokiegron geinstalleerd  die onder leiding staat van Nataly Boobe-Sampie die tevens als lijsttrekker is voorgedragen voor de HVB.  Met trots gaven zij aan dat zij in haar de persoon zien die zal opkomen voor de belangen van het district Sipaliwini, omdat ze in de functie van jeugdparlementarier in het verleden ook heel actief is geweest. Vervolgens ging voorzitter Noersalim over tot de installatie van de kern van Pokiegron met de boodschap om zoveel als mogelijk op gepaste wijze de gedachte van de partij te delen  onder de gemeenschap in liefde en verdraagzaamheid voor elkaar.

TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: