Onderhoudswerkzaamheden aan de Plutostraat

Een Haïtiaanse ingezetene die huis aan huis landbouwproducten leurt, moet zich vanwege het bezette trottoir en de berm langs de Plutostraat, op het rijpad bewegen.

Een burger, die eerder al had gewezen op de bermbebouwing langs de Plutostraat, stelde zich wederom in verbinding met Dagblad Suriname om een vervolgverslag te doen. “Ik heb verhoogde activiteit waargenomen. Openbaar Groen is bezig onderhoudswerkzaamheden te plegen rond onafgebouwde bermtoestanden waarvan er één afgebouwd schijnt te zijn. Ik vraag mij af waarom de overheid slechts rond één opstal schoonmaakt en de rest onaangeroerd laat.”

Gedetineerden aan het werk

Het onkruid is gemaaid. Zwerf- en grofvuil zijn verwijderd. Het ziet er iets beer

DBS nam poolshoogte. Ter plaatse werd bij navraag vernomen, dat niet de dienst Openbaar Groen bezig was werkzaamheden te verrichten, maar het districtscommissariaat. Gedetineerden waren ingezet om de omgeving iets ooglijker te maken. Uit het gesprek met de bewakers en de gedetineerden bleek dat het varkentje al gewassen was. Een gedetineerde was de bewakers voor: “Maak van ons geen foto, je mag wel een soft voor ons kopen”. De bewakers knikten instemmend.

Een ondernemer die belangen heeft op de berm, bracht ter kennis, dat de opening van zijn cafeetje in de avonduren zal worden. De schoonmaakbeurt kwam goed uit.
“De kreek die langs de Plutostraat loopt is al langer dan een jaar overwoekerd door onkruid. Het ophalen wordt bemoeilijkt, omdat de berm tevens onderhoudsstrook over de hele lengte is bezet door bermbebouwers die nagelvaste opstallen hebben neergezet”, wordt geklaagd door de buren. Een van de oudste bewoners van de buurt gaf door, dat de nagelstreng van twee haar kinderen op de berm tegenover het huis begraven werden onder boompjes die groeiden tot vruchtbomen die weeldig bloeiden. “De bermbebouwers hebben alles weggestoten. Mijn hart bloedt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: