Decennium van Afrikaanse nakomelingen Verenigde Naties nog niet van de grond

Elvira Sandie

Over de UN International Decade of African Descent zegt de directeur van het directoraat Cultuur, Elvira Sandie, dat de VN-faciliteit nog steeds niet is benut. De staat Suriname heeft zich gecommitteerd aan de UN International Decade of African Descent. Suriname is lid van de Verenigde Naties en een periode van 10 jaar was 6 jaar terug afgekondigd, waarbij de nazaten van Afrikaanse voorouders zaken kunnen organiseren om de doelgroep te versterken. De tijd dringt, want in de ondertussen verstreken 6 jaar zijn er nog geen concrete stappen gedaan. Het directoraat Cultuur treedt namens de overheid op om de verschillende organisaties te stimuleren om de doelen te realiseren. “Er is weer een sessie nodig”, zegt Elvira Sandie. “Het hangt ervan af wat het land wil doen en welke middelen hiervoor beschikbaar worden gesteld.” Op basis van soortgelijke activiteiten in 2011 is Sandie voorstander van een commissie, die speciaal voor dit doel is bestemd. “We moeten weer met de stakeholders bij elkaar komen om het voorstel te doen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Als land moeten we de zaken organiseren door er invulling aan te geven.”

Feydrasi Fu Afrikan Srananman, niet ik maar wij

Ook Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Feydrasi Fu Afrikan Srananman, zegt dat er nog veel moet gebeuren om de zaken concreet te maken. Het doel is om de positie van de mens met Afrikaanse roots te verbeteren. Wijngaarde geeft aan dat het ‘ik gevoel’ van de doelgroep sterk is, maar dat het ‘wij gevoel’ nog ver achterloopt. Het gevolg is dat de mensen die in de positie zijn om op te komen voor de individuen over het algemeen niet bereid zijn om zich in te zetten voor de doelgroep. En al zouden ze willen opkomen, over de geschiedenis en de cultuur merkt Wijngaarde over het algemeen een gebrek aan trots en bewustzijn van de cultuur. “Dat merken we bij de activiteiten die we ontwikkelen. De mensen komen er niet massaal op af. Dit heeft de VN blijkbaar begrepen, vandaar dat ze vragen aan regeringen om voor de doelgroep dit soort zaken te organiseren”, vertelt Wijngaarde. “We moeten ons bezighouden met de mooie dingen van de geschiedenis vanaf de lagere school, en zaken over zwarte mensen op papier zetten.” Wijngaarde noemt als voorbeeld auteurs, die in de vorige eeuw zaken begonnen op te schrijven om vast te leggen voor de zwarte geschiedenis. “Beschaving is jouw identiteit en als je dit leert op school, dan raak je daarvan bewust”, zegt de voorzitter van Feydrasi Fu Afrikan Srananman. Wijngaarde zegt dat beschaving het voordeel is van een ‘wij cultuur’ en dat er het voor rust in de samenleving kan zorgen. Wijngaarde is reeds 24 jaar bezig op dit vlak. Het is duidelijk dat gebrek aan kennis over je beschaving en geschiedenis zorgt voor drop-outs en crimineelgedrag. Het is in niemands belang als die situatie zo doorgaat.

RB    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: