Databank voor werkzoekenden met een beperking

1Databank voor Werkzoekende mensen met een beperkingHoeveel mensen met een beperking zijn er in Suriname? Welke beperking komt het meest voor? Hoeveel mensen met een beperking zijn op zoek naar een baan? Is er wel werkgelegenheid voor mensen met een beperking? Op deze vragen blijkt Suriname nog geen concreet antwoord te hebben. De Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking tracht in samenwerking met de United Nations Development Programe (UNDP) hier een antwoord op te vinden. Op 17 juni werd in dit kader door de UNDP een databank gelanceerd.
De bedoeling van de database is om werkzoekende mensen met een beperking op te nemen in het systeem, en er twee dingen mee te doen: werk zoeken en vinden voor degenen die zich registreren, en vervolgens evalueren hoeveel van de geregistreerden werk vinden en doorgroeien. De databank zal tevens registeren welke soorten mensen met een beperking er allemaal zijn. Deze databank zal ondernemers en werkzoekenden met elkaar koppelen. Hier kunnen ook bedrijven zich aanmelden om plekken beschikbaar te stellen voor de mensen die zich aanmelden.
Indien een werkgever bijvoorbeeld een werkplek heeft voor iemand die slechtziend is, kan het systeem voor zulke banen ook specifiek zoeken naar mensen die slechtziend zijn. Het systeem zal ook kunnen aangeven hoe de mensen (die al werk vinden via het systeem) verder groeien in hun loopbaan. Het systeem is 24 uur toegankelijk, mobielvriendelijk, draait niet zwaar en is intuïtief gebouwd.
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zal het systeem onder beheer hebben. VSB zal de bij de Alliantie betrokken organisaties/partners in de gelegenheid stellen om zelf mensen te registreren in het systeem. Voor nu is de databank niet toegankelijk voor derden. Personen die in de databank willen voorkomen moeten zich aanmelden bij de organisaties betrokken bij de Alliantie of bij de VSB. Op termijn wil de Alliantie wel ernaar toe werken om dit systeem wel open te stellen, zodat individuen zichzelf kunnen registeren.
Alleen Surinamers kunnen zich registreren als werkzoekenden. “Als er bedrijven in het buitenland zijn die belangstelling hebben, mogen zij dat kenbaar maken bij ons. Wij zullen op gepaste wijze daarmee omgaan”, zegt Steven Mac Andrew, directeur VSB. De Alliantie voor uit diverse organisaties en instanties (ministeries, stichtingen en verenigingen). Die hebben allemaal één doel voor ogen: decent work voor personen met een beperking in Suriname realiseren. Met een grand van de UNDP is de Alliantie sinds haar oprichting. Twee jaren terug, in staat geweest om een tiental personen te helpen met het opzetten van een bedrijf of hun economische ontwikkeling te ondersteuningen. Tijdens de evaluatie van het eerste jaar van de Alliantie werd vastgesteld dat de focus ook gericht moet worden op werkgelegenheid voor mensen met een beperking. Hierbij kwam de database aan de orde.
Suriname heeft zich ook gecommitteerd aan het well doen voor mensen met een beperking. Echter moet volgens Alexis Armstrong, UNDP-vertegenwoordiger, worden toegegeven dat er niet genoeg gedaan wordt voor mensen met een beperking. Meer omdat de beperkingen zijn behandeld als een zekere vorm van taboe. “Gezinnen staan soms onder druk van de rest van de samenleving. Scholen zijn niet gebouwd om kinderen met een beperking te faciliteren. Het onderwijs beschikt niet over de nodige middelen om met mensen met een beperking om te gaan. Werkplekken zijn ook niet ontwikkeld om mensen met een beperking te faciliteren. Hierom worden mensen vaak achtergelaten”, zegt Armstrong.
Het thema van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties is ‘Laat niemand achter’. Deze database moet dit thema tot een realiteit doen maken. “Wij hebben daarbij uiteraard de hulp nodig van alle werkgevers in Suriname (ongeacht private of publieke sector)”, zegt Mac Andrew.
Er zijn inmiddels al gesprekken gevoerd met een aantal werkgevers die volgens Mac Andrew positief staan tegenover dit initiatief. De database is ontwikkeld door Spang Makandra (Digital Talent Academy).
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!