Verzoek advocaten afgewezen in duikbootzaak

De advocaten in de semiduikbootzaak hebben kantonrechter Maureen Dayala gevraagd om anticiperend op te treden en de verdachten, die bijkans 15 maanden in detentie zitten, voorlopig in vrijheid te stellen. Naar mening van Kanhai is zijn cliënten het recht op contra-expertise ontnomen. Volgens hem moet het OM niet ontvankelijk worden verklaard in deze zaak. Als voorbeeld haalde de raadsman de uitspraak van het Hof inzake Staphorst aan. Daar heeft het Hof de vervolging in het ongelijk gesteld en de verdachte in vrijheid gesteld. In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Shanta Mahadew, aangegeven dat de bedoelde duikboot middels beugels bevestigd was. Bij het trekken van dit vaartuig uit de rivier zijn de beugels kapotgegaan, waardoor er water terecht is gekomen en de boot daarbij is gezonken. Het is de  fout van de aannemer, gaf de vervolging aan. Er mocht namelijk niet aan de beugels getrokken worden. Op 11 juni dit jaar is de situatie wederom bekeken. De boot is nog steeds onder water. Volgens het OM was het niet de bedoeling om de duikboot te trekken. Tot op dit moment is het niet mogelijk om de semi-duikboot boven water te brengen.
Kanhai zegt ten aanzien van de getuige deskundige dat die alles in nadeel van de verdachten naar voren heeft gebracht. Hij heeft geen boodschap aan deze deskundige. Kanhai merkte op dat de deskundige met droge ogen op de zitting verklaarde dat het bedoeld vaartuig geen propellers had en ondanks dat was het wel in staat te varen. De verdachten hebben recht heeft op contra-expertise en het OM is niet in staat om de ruimte te creëren om een contra-expertise uit te brengen. Kanhai herhaalde en maakte het gerecht steeds duidelijk dat zij hun deskundige het vaartuig fysiek willen laten onderzoeken. “Nu het vaststaat dat het recht op contra-expertise niet mogelijk is, doe ik het verzoek om de verdachten voorlopig in vrijheid te stellen. Wij hebben nog andere speren die wij droog gaan houden”, aldus Kanhai. Volgens Mahadew is de duikboot wel een zeevaardig vaartuig.
De rechter wees het verzoek af. Zij merkte op dat de advocaten deze zaken uitgebreid in hun pleidooi naar voren kunnen brengen. Er zijn nog ernstige bezwaren aanwezig tegen de aangehouden verdachten. Op 15 juli komt het Openbaar Ministerie met haar strafvoorstel.
In deze zaak staan Jimenez P., Gonzales C., Luis R., Alonso V., Sanchez P., Albida B., Cristian P., Margarita B. en Mirabal G. terecht. Het vermoeden bestond dat de duikboot gebruikt zou worden voor het transporteren van drugs. De verdachten worden het voorbereiden van een drugstransport en deelname aan een criminele organisatie verweten. Intussen is de duikboot in september vorig jaar gezonken in de Coppenamerivier bij de marinebasis van het Nationaal Leger.
 
Saskia Bandhan 
 

error: Kopiëren mag niet!