VSW: “Milieubescherming vergt gedegen wettelijk raamwerk”

Op 5 juni werd de Wereld Milieu Dag (WMD) herdacht. Diverse landen hebben in dat kader activiteiten ontplooid ter bescherming van het milieu; van schoonmaakacties in woonwijken, wandelloop, milieubeurzen, het planten van bomen tot het bestrijden van misdaad tegen wilde dieren. ‘Beat Air Pollution’, vormt van het jaar het thema van de WMD. In welke mate zijn de lokale ondernemers c.q. winkeliers bewust van het belang van milieubescherming? Door middel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt er vanuit het bedrijfsleven aandacht gevraagd voor milieu-issues, zoals luchtvervuiling en klimaatverandering. Hoe komt dat tot uiting in Suriname?
Fastfoodketen McDonald’s streeft ernaar om over 6 jaren volledig over te stappen op gerecycled verpakkingsmateriaal. Thans heeft McDonald’s aangekondigd om niet meer automatisch rietjes af te geven bij softdrinks in het restaurant, drive-thru en delivery, daar plasticrietjes funest zijn voor het milieu. De Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) is zich eveneens bewust van de schade die het milieu wordt aangedaan door het gebruik van plastic. Men is gauw geneigd te denken dat vooral de Chinese winkeliers hygiëne en milieubescherming niet hoog in het vaandel hebben staan, echter weerspreekt Raymond Hasnoe, voorzitter van VSW, dit.
“De winkeliers doen ook aan MVO. Doordat ze vergunningsplichtig zijn, is in hun vergunning opgenomen hoe ze met hun afval moeten omgaan. Ze zijn ook verplicht hun trottoir schoon te houden. Dus de winkeliers proberen zich zoveel mogelijk aan de regels te houden”, benadrukt Hasnoe in gesprek met Dagblad Suriname. Bij hen waar het milieuaspect niet tot uiting komt, speelt de taal een rol; vaak zijn het de buitenlandse investeerders in de winkelbranche. Volgens Hasnoe zal het aanzienlijk helpen in het creëren van bewustwording, indien de overheid er werk van maakt om periodiek voorlichting te geven over milieubescherming. “Dat komt nog heel weinig voor.”
Hasnoe voert aan dat er adequate wetgeving gecreëerd moet worden met MVO als uitgangspunt. Dit, zodat vooral de grote ondernemers zorgvuldig omgaan met het milieu. Om de samenleving bijvoorbeeld te stimuleren om petflessen niet op straat te gooien, stelt Hasnoe voor om statiegeld op petflessen te introduceren. Dit is echter pas mogelijk als de grote maatschappijen, zoals Rudisa en Fernandes, hun medewerking verlenen. Zoals het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) per 1 mei 2019 een importverbod heeft ingevoerd op styrofoam, is Hasnoe van mening dat er ook een verbod moet komen op het gebruik van de gammele plasticzakken, die na een eenmalig gebruik niet meer bruikbaar zijn. “Indertijd was het ministerie hiermee begonnen, maar nog steeds worden die hele dunne plasticzakken gebruikt.” Milieubescherming vergt dus een gedegen wettelijk raamwerk, waar de overheid haar huiswerk eerst op orde moet hebben.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: