Stutgard pleit voor zero tolerance om Afrikaanse varkenspest buiten de deur te houden

1 Stutgard pleit voor zero tolerance om Afrikaanse varkenspest buiten de deur te houdenDe genomen maatregelen om de Afrikaanse varkenspest buiten de landsgrenzen te houden, stemt voedseltechnoloog Ricky Stutgard nog niet tot volle tevredenheid. De maatregelen zijn voornamelijk genomen tegen de legale handel, maar ook hierin kan nog versterking worden aangebracht. “Naar de boeren toe zijn strengere controles nodig.” Het virus kan door mensen, die met besmette varkens in contact zijn gekomen, worden overgebracht via hun kleding. Hierop moet strenger worden gecontroleerd. Stutgard vraagt ook aandacht voor personen die met besmet vlees in contact zijn gekomen, dat illegaal het land heeft bereikt. Via een handdruk komt het virus over op de varkens.
Het in China uitgebroken virus in augustus vorig jaar heeft al voor duizenden dode varkens gezorgd. Het virus verspreidt zich momenteel naar diverse landen. Stutgard adviseert ook dat boeren in Suriname met werkkleding op de velden werken en deze reinigen na het werk. Stutgard is ook de mening toegedaan dat de werkkleding niet mee naar huis moet gaan. Wat Stutgard nu vooral mist, is dat deze informatie richting de boeren wordt gecommuniceerd. LVV heeft aangekondigd dat er een voorlichtingscampagne op komst is.
Stutgard is er niet van overtuigd dat reizigers zich braaf aan de regels zullen houden wanneer ze van de autoriteiten te horen krijgen wat ze wel of niet mogen meenemen naar Suriname. De voedseltechnoloog pleit er daarom voor dat de controles op de luchthaven worden opgevoerd en dat illegaal meegenomen vleeswaren door passagiers in beslag worden genomen en vernietigd. “Het product mag de luchthaven niet passeren”, stelt Stutgard. Met dit zero tolerance beleid wil Stutgard voorkomen dat vleesproducten voor besmettingsgevaar in Suriname kunnen zorgen.
De Veterinaire Inspectie van LVV wees al op deze mogelijkheid, doordat reizigers hun vleesproducten het land willen binnenbrengen. Reizigers kunnen zich laten informeren door de dienst over hoe en wat ze mogen meenemen, maar voor de voedseltechnoloog gaan deze maatregelen nog niet ver genoeg. Alleen voor blikjeswaren is Stutgard enigszins mild. “Maar de autoriteiten kunnen niet afgaan op de eerlijkheid van de reizigers. Wat komt moet meteen vernietigd worden”, zegt Stutgard. “Stel je voor dat ik mijn varkensvlees in China heb gekocht en vertel dat het uit Nederland komt, wat gebeurt er dan?”, vraagt de voedseltechnoloog. “Waar is de controle die het tegendeel kan aantonen?” Zoals de Veterinaire Inspectie van LVV reeds had aangegeven zijn dit vragen, die aantonen dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Samenwerking met de carriers, de beheersorganisaties zoals luchthavenbeheer, havenbeheer en andere inspectiediensten, zoals de douane en de politie, zijn nodig om de binnenkomst van besmet vlees te beteugelen.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: