“Minister grijp in, mek a san na Surpost keba”

1Na wang laste lesie we doe wang oproep
Frontfoto1Het personeel van Surpost gaat door met het beraad, omdat de directeur de rechtspositie van de medewerkers niet verbetert. De werknemers vragen al geruime tijd aandacht voor verbetering van hun financiële positie. Het gaat om de koopkrachtversterking, waar ambtenaren en daaraan gelijkgestelden recht op hebben. De bond had een zaak aanhangig gemaakt, waarin op 28 maart 2019 vonnis is gewezen. Een maand erna kreeg de bond het vonnis in handen. Op 10 mei werd het aan de directeur betekend. Op 16 mei werd de bond ontvangen door de directeur. Er is echter niet gesproken over de cao 2018, zoals de rechter heeft bevolen. Op 7 juni is de bond wederom ontvangen om het onderwerp van de cao 2019 te bespreken.
De penningmeester van de bond bij Surpost, Carla Doelam-Narain, gaf tijdens een gesprek aan dat de directeur, John Power, een deadline kreeg tot 31 mei om het werk uit te voeren. Ook kon de directeur het in drie termijnen uitvoeren, maar wij kregen geen reactie daarop, geeft Doelam-Narain aan. “Van het bezoek van afgelopen vrijdag werden wij alleen gehoord. De directeur heeft niet over een tegenbod gesproken. In tegendeel kregen wij een envelop in handen en geeft de directeur aan dat hij alles op papier heeft gezet. “Neem het en gebruik je verstand, jullie moeten gelijk het beraad opheffen. Hij sprak tot ons alsof hij bezig is met zijn kinderen thuis te praten, geeft Doelam-Narain woedend aan. Wij hebben een tegenbod van SRD 85 gekregen, maar daarmee gaan wij niet akkoord.”
“Hoe kom je daarmee uit”, geeft een andere werknemer aan, niet eens een gascilinder kan gekocht worden.
De directeur gaf in zijn brief aan dat 88 werknemers met ontslag moesten. Pas na dat ontslag gaat hij akkoord met het uitvoeren van een verhoging van SRD 1000 en 250% verhoging van de secundaire voorwaarden. Anders moeten de werknemers de SRD 85 accepteren en moeten 25 werknemers dan met ontslag gaan. “De reden die hij aangeeft, is dat hij geen geld heeft, het bedrijf in rode cijfers zit en het bedrijf verlieslatend is. Dit is dezelfde reden die hij vanaf zijn herintreden in 2013 aangeeft aan het hardwerkend Surpost personeel”, zegt bondssecretaris Walther Uiterloo. “Hij praat over het verlieslatende van het bedrijf, maar presenteert nooit een financieel jaarverslag, waaruit de verliezen van het bedrijf blijken.” Het enige wat de directeur doet, is mensen met ontslag sturen, schorsen of buiten functie stellen (alleen het cao-personeel). Het financieel en personeelsbeleid is niet om over naar huis te schrijven. “Pe Hooghart de, pe Hooghart de”, schreeuwden de werknemers. De vakbondsleider zit in het parlement en heeft de zaak van Surpost aldaar aangekaart. Hij wil geen bemoeienis meer met Surpost, zegt Uiterloo. “Wij bedanken hem hierbij en wensen hem succes toe in zijn verdere carrière. Er wordt gezegd dat er geen geld is voor salarisverhoging, maar wij weten uit een beschikking dat de Surpost-directeur SRD 25.000 per maand verdient”, zegt Uiterloo. Volgens de bondssecretaris wil het personeel de directeur uit het bedrijf. Het gemiddelde loon bij Surpost is SRD 1500 bruto per maand. Uiterloo zegt dat de actie van het personeel ook gericht is tegen de directeur. “We eisen dat de regering deze man liever vandaag dan morgen van hier weghaalt. Na wang laatste lesie we doe wang oproep. We begie minister, grijp in. Mek a san na Surpost keba.” Al moeten de RvC en de directeur weggestuurd worden, doe het, wij kunnen het niet meer aan; wij pinaren. Als het niet anders kan, zeg die man de wacht aan. Laat die man uit Surpost treden. Mek oeng ala mala ab wan switi libie, want hij houdt de ontwikkeling van het bedrijf achter”, geeft de bondssecretaris aan. De medewerkers blijven in beraad zolang de directeur de beslissing van de rechter niet naleeft.
TM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: