Geen kritische beoordeling Bankiersvereniging bij overdracht kasreserve

1Geen kritische beoordeling door SBV bij overdracht kasreserveDe Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) is onder strikte voorwaarden akkoord gegaan om het beheer van de valuta kasreserve in handen te leggen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hierover is er breed gediscussieerd op 4 juni 2019 tijdens de discussieavond van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Dit onderwerp trok overigens zoveel bezoekers dat het aantal zitplaatsen in de Banquet Hall van Torarica onvoldoende bleek te zijn. Jim Bousaid (econoom en gewezen directeur van Hakrinbank NV), Eblein Frangie (voorzitter van SBV) en Edward Muller (gewezen directeur van De Surinaamsche Bank) vormden de inleiders van de VES-discussieavond. Bousaid ging in op het kasreservebeleid als monetair instrument, ontwikkelingen van het kasreservebeleid in Suriname, voorgenomen wijzigingen van het vreemde valuta kasreservebeleid van CBvS en de argumenten die naar voren zijn gebracht door de SBV.
Wat is kasreserve?
Volgens Bousaid is kasreserve een belangrijk monetair instrument. “De CBvS is de monetaire autoriteit, die over diverse instrumenten beschikt ter uitvoering van het monetair beleid. Vanaf 1968 tot 2001 was dit het belangrijkste instrument. In 2001 werd het kasreserveregime allereerst voor de SRD geïntroduceerd en in 2003 voor de vreemde valuta.” Bij kasreserve gaat het erom dat van alle tegoeden van cliënten een bepaald percentage niet mag worden aangewend voor de dienstverlening. Dat wordt dan op een bevroren rekening geplaatst. “Afhankelijk van de monetaire condities gaat dat percentage omhoog of omlaag. In minder gunstige monetaire omstandigheden gaat het percentage omhoog, zoals het nu sky high is. De CBvS is al een tijdje bezig om nieuwe instrumenten te ontwikkelen maar dat gaat heel traag.”
Eind 2000 bedroeg monetaire reserve CBvS nul
Bousaid deelde mee dat de hele monetaire reserve op de CBvS verbruikt werd, waardoor aan het eind van het jaar 2000 de monetaire reserve nul bedroeg. Dit was de reden dat CBvS met een negatieve beeldvorming te maken kreeg. “Ik zeg dit zodat men begrijpt waarom de kasreserve niet bij de CBvS werd gestald.” Bousaid ziet een perfecte correlatie tussen een onafhankelijke CBvS-governor en de beweging van de monetaire reserve. “Daar komt ook bij kijken de slechte financiële positie van de staat. Dat is de meest wezenlijke factor dat speelt in deze zaak.” Bousaid noemt transparantie, good governance, eerlijkheid, onafhankelijk functioneren van de CBvS de fundamenten voor een goede economische gesteldheid.
Overdracht kasreserve, wel of geen goed besluit?
Naar zeggen van Bousaid is er onvoldoende basis om de kasreserves van de banken (bij de Euro 100% en bij de USD 50%) over te dragen aan de CBvS, simpelweg vanwege het mismanagement van dit toezichthoudend orgaan. Bousaid vindt het merkwaardig dat SBV dit door de vingers ziet en geen kritische houding aanneemt bij het verzoek van CBvS om de kasreserve bij de moederbank onder te brengen. “Het gaat om het beoordelen van je tegenpartij; als we een krediet verstrekken, beoordelen we toch ook de jaarcijfers? Er moeten kwaliteitscriteria gesteld worden, maar dat heb ik niet gemerkt bij de SBV, terwijl dit de meest wezenlijke punt is. Ik denk dus niet dat deze stap van de SBV voldoende basis heeft om zo een vergaand besluit te nemen”, aldus Bousaid.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: