Mapane Eenheidsbeweging benoemt commissie voor doelstelling, werkwijze en handelingen

1Mapane Eenheidsbeweging xx3
1Mapane Eenheidsbeweging xx
1Mapane Eenheidsbeweging xx1Ronnie Brunswijk en Gregory Rusland hebben op maandag 3 juni een persconferentie gehouden tijdens welke de stappen, die de ‘Eenheidsbeweging Surinamers van Afrikaanse Roots’ de komende tijd zal zetten, wereldkundig werden gemaakt. De initiatiefnemers hebben een commissie benoemd, die die de opdracht heeft om binnen 6 maanden een document samen te stellen, waarin de doelstellingen en werkwijze van de Mapane-Eenheidsbeweging zijn vastgelegd.
Doelstellingen
De doestellingen van de beweging werden benadrukt. Volgens de Verklaring van de Mapane gaat het om: ‘wederzijdse acceptatie, harmonie, saamhorigheid tussen en binnen de eigen en met de andere groepen, economische en sociale ontwikkeling horen erbij’. ‘Het gaat ook om de bescherming en verdere ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Gezworen is dat grond en grondenrechten verdedigd zullen worden. De integrale bescherming van moedernatuur is bevestigd. Dit alles en veel meer om de verdere ontwikkeling van Suriname ter hand te nemen en het van de Surinaamse natie te verstevigen.’
Waardering eigen cultuur
‘Onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en recreatie zijn in de verklaring specifiek aangeduid als gebieden die bestreken worden. De economie, werkgelegenheid en ondernemerschap kunnen rekenen op impulsen. De waardering van de eigen cultuur en religie wordt nagestreefd. Niet te vergeten te veredeling van de nationale talen, kunstvormen, sociale en culinaire gebruiken.’
Eenheid
Verder is het ideaal van de Mapane Eenheidsbeweging vastgelegd als: ‘De bevordering van eenheid en vrede op nationaal niveau en in samenwerking met alle bevolkingsgroepen in Suriname’. ‘Dit, ter verwezenlijking van goede condities en ontplooiingskansen voor iedere Suriname. Het gaat om wederzijdse acceptatie, harmonie en saamhorigheid onder alle Afro-Surinamers en de andere bevolkingsgroepen die Suriname rijk is.’
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: