Chotkan plaatst filevorming nabij Wijdenboschbrug op operatietafel

Vijay Chotkan
Vijay Chotkan
‘Bijstellen cyclustijden verkeerslichten’

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) vestigt alle aandacht op de problemen, die weggebruikers ondervinden in het verkeer, waaronder ook de filevorming bij de brug over de Surinamerivier. Sedert de openstelling van de Beekhuizenbrug over het Saramaccakanaal en de in werking stelling van verkeerslichten op het kruispunt van de Van ‘t Hogerhuysstraat en Slangenhoutstraat is de filevorming in de omgeving toegenomen. Door opstoppingen bij de rotonde kan het verkeer, dat uit Commewijne komt, de Wijdenboschbrug moeilijk af. Volgens de OWT&C-minister, Vijay Chotkan, is door de afdeling Verkeer een evaluatie van bovengenoemd kruispunt gemaakt, waardoor de cyclustijden zijn bijgesteld. Bij deze evaluatie is ook gebleken dat er additionele maatregelen getroffen moeten worden, waarbij enkele aansluitende wegen in bepaalde rijrichtingen moeten worden afgesloten ter voorkoming van ergere filevorming. Sedert de verkeerslichten er zijn, is het van kwaad tot erger en ondraaglijk geworden. Vroeger deed de rij wachtende voertuigen zich op bepaalde uren van de dag voor. Nu komt de stremming vaker en op willekeurige uren voor.
Omleiding verkeer vanuit het Havengebied
Tevens wordt er volgens Chotkan aandacht besteed aan de mogelijkheid voor de omleiding van het verkeer vanuit het Havengebied (bestemmingsverkeer) via het Haventerrein naar de noordelijke uitgang. “De verkeersintensiteiten op de Van ‘t Hogerhuysstraat voornamelijk tijdens de ochtendspits, de zuid-noordstroom en de middagspits noord-zuidstroom, zijn van dien aard dat de aanpak van de fileproblematiek een grotere en integrale aanpak behoeft. Echter kan er met minimale ingrepen binnen de infrastructuur en de verkeersregelinstallaties getracht worden om rendement te halen. Eén van de opties die bekeken wordt, is de mogelijkheid om het verkeer vanuit het Havengebied, dat momenteel rijdt via de Havenlaan, richting het verkeerslicht op de kruising van de Van ‘t Hogerhuysstraat en de Willem Campagnestraat/Havenlaan te leiden via het Havengebied naar de noordelijke uitgang c.q. ingang tegenover het Molenpad. Met deze maatregel kan er bij de verkeersregelinstallatie een korte cyclustijd en betere doorstroming van het verkeer uit de Willem Campagnestraat en de Van ‘t Hogerhuysstraat gerealiseerd worden. De kortere cyclustijd bij de VRE realiseert een kortere wachttijd bij het verkeerslicht en een frequentere rijtijd vanuit de wachttijd”, stelde de bewindsman gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Dit alles zal nog besproken worden met de directie van Havenbeheer in het kader van de afstemming in de havenoperatie.
Betonnen blokken op Martin Luther Kingweg worden verwijderd
Bij de evaluatie zal er volgens de minister ook aandacht worden besteed aan de geplaatste stootblokken aan de voet van de brug in de Van ‘t Hogerhuysstraat. Vanwege de verkeersongevallen heeft het ministerie besloten om de betonnen pijlers (blokken) op de Martin Luther Kingweg op korte tijd te verwijderen en deze te vervangen middels het plaatsen van scheidingsbanden. Er zijn meer dan 50.000 voertuigen die gebruik maken van de noord-zuidverbinding.
Zes rijstroken
Het ligt in de bedoeling om de Van ‘t Hogerhuysstraat, tussen het Molenpad tot de Van ‘t Hogerhuysstraatbrug, in 6 rijstroken te reconstrueren waardoor de verkeersdoorstroming aanzienlijk zal worden verbeterd. Hiernaast zullen de slechte weggedeelten van de Sir Winston Churchillweg worden hersteld. Dit geldt ook voor de brug over de Pararivier, die in beton zal worden gereconstrueerd met 2 rijstroken. Het kruispunt tussen de Martin Luther Kingweg en de Meursweg verkeert volgens de bewindsman nog in een constructiefase. Het ligt in de bedoeling dat uiteindelijk de veiligheidsvoorzieningen, zoals bebording, wegmarkeringen en zebrapaden, ook worden meegenomen. In de begroting voor de afdeling Verkeer is SRD 50.000 opgenomen ten behoeve van verkeersvoorzieningen en SRD 460.000 ten behoeve van onderhoud van de verkeerstechnische voorzieningen.
Verkeersovertreders beboeten middels cameraoverzicht
Binnen het kader van de verkeersveiligheid worden er ook voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een ‘Traffic Violation System’ en een ‘Traffic Management System’. Het ‘Traffic Violation System’ zal er onder andere ertoe moeten leiden dat verkeersovertreders door middel van cameraoverzicht beboet kunnen worden.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: