BvL / ALS verrast met collectief onderhoud minister Ferrier

Gesprek 29 mei was bestemd voor alle onderwijsbonden

De ontwikkelingen rondom het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) zijn nog steeds vaag voor het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). Dit, alhoewel deze bonden op 29 mei een onderhoud hadden met de Onderwijsminister Lilian Ferrier. In gesprek met Dagblad Suriname geeft vakbondsleider Reshma Mangre aan dat zij nogal verrast is met de collectieve aard van die meeting; behalve BvL/ALS waren onder andere ook aanwezig de Katholieke Onderwijsbond (KOB), Surinaamse Onderwijzersbond (SOB), Islamitische Onderwijzersbond (IOB), Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), Bond Leraren bij het Technisch Onderwijs (BLTO) en Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU). Volgens Mangre betrof dit het maandelijks overleg met de minister in het kader van hervormingen van het onderwijs.
Aangezien de vergadering in collectief verband heeft plaatsgevonden, waren alle zaken die besproken zijn, van algemene aard. “We zaten om en bij anderhalf uur in de meeting. De minister heeft zich wel constructief opgesteld, maar met 8 tot 9 bonden bi elkaar kan ik geen zaken bespreken die specifiek BvL/ALS regarderen. De minister heeft ingestemd om een apart gesprek met ons te houden na 7 juni 2019.” Mangre is van mening dat de minister een belangrijke gesprekspartner is, aangezien zij de eindverantwoordelijke is voor het totaal onderwijs in Suriname. Mangre stelt het om die reden op prijs dat de minister een constructieve houding heeft getoond. “Eigenlijk was deze vergadering een vervolg van de onderwijsdialoog inzake ‘De toekomst van het onderwijs’. Daarom waren alle bonden uitgenodigd, maar hiervan was ik vooraf niet op de hoogte”, aldus Mangre.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: