Nikos: VHP sterker dan NDP in Wanica

Nikos 3
Nikos 4Nikos heeft in de periode van 17 tot en met 23 mei een opiniepeiling onder 1008 burgers in Wanica
gedaan. In dit tweede artikel wordt ingegaan op de stemverhoudingen in het district en de
beoordeling van de vertegenwoordigers in de Nationale Assemblee.
VHP duidelijk sterker dan NDP in Wanica
De verkiezingen zijn pas over een jaar, maar zoals de verhoudingen nu liggen verliest de zittende
coalitie het in Wanica van de oppositie. Op de vraag “Indien er morgen verkiezingen zouden worden
gehouden op welke partij zou u stemmen?” bleek dat 36,5% van de kiezers nog zweeft of aangeeft
dat men niet gaat stemmen. Daarentegen gaf 34,8% aan dat ze op de VHP gaan stemmen en 12,2%
op de NDP. De ABOP volgt met 5,4%, de NPS met 4,2% en DOE met 2,1%. De Pertjajah Luhur is met
1,2% vrij klein. De overige oudere partijen (zoals KTPI, BEP, DA’91, PALU) halen samen 1,4% van de
stemmen. De nieuwe partijen (zoals PRO, STREI, HVB, e.a.) komen samen op 2,4% van de stemmen.
In de bijgevoegde tabel geven we de zetelverdeling in Wanica met twee modellen aan. In het eerste
model laten we de personen die hebben aangegeven dat ze niet gaan stemmen (11,7%) of die geen
antwoord hebben gegeven (2,9%) buiten beschouwing (samen 14,6%). In 2015 was de opkomst van
kiezers in Wanica 78,5% hetgeen betekent dat 21,5% van de kiezers niet is gaan stemmen. Daarom
moeten we degenen die zeggen dat ze niet gaan stemmen serieus nemen. Door deze groep weg te
laten, worden de percentages van degenen die niet stemmen naar verhouding wat groter. Hetzelfde
gebeurt wanneer we de categorie ‘Weet nog niet’ gaan verspreiden over alle andere partijen.
Wanica telt 7 zetels en in de laatste kolom zien we de zetelverdeling zoals die was in mei 2015. De
combinatie V7 kreeg 4 zetels van de kiezers, waarbij 3 VHP-ers werden gekozen (Santokhi, Mathoera
en Gajadien) en 1 PL-er (Sapoen); de NDP behaalde 3 zetels (Algoe, Cotino en Abdoel). Omdat dhr.
Soeresh Algoe minister van Landbouw werd, schoof dhr. Hans Sandjon een plaats op en werd DNA
lid in zijn plaats.
Bij model 1 (zonder de niet stemmers) zien we dat volgens deze peiling de VHP 4 zetels van de
kiezers krijgt en de NDP 1 zetel. De overige partijen krijgen voorlopig geen zetels, terwijl de
zwevende kiezers (d.w.z. degenen die het nog niet weten) 2 zetels vasthouden.
Bij model 2 doen we alsof de stemmen van de zwevende kiezers gelijk worden verdeeld over alle
partijen en daarna worden alle zetels verdeeld. Daarbij zien we dan dat de 2 zetels van de zwevende
kiezers naar de VHP en NDP gaan. De verdeling van de zetels is op basis van het grootste gemiddelde
gedaan (dat is de methode van het Centraal Hoofd Stembureau). Indien we de uitslag van 2015 van
Wanica vergelijken met de peiling m.n. met model 2 dan zien we het volgende patroon. De VHP
krijgt er 2 zetels bij, terwijl de NDP 1 zetel verliest en ook de PL haar zetel kwijt raakt. De zetel van de
PL is ingenomen door Raymond Sapoen, die echter de PL heeft verlaten en de regering is gaan
ondersteunen; later heeft hij samen met anderen de HVB opgericht. De HVB krijgt nog geen 1% van
de stemmen achter zich in Wanica, terwijl de PL voorlopig op 2% kan rekenen. De Javaanse kiezers
lijken het overlopen van Sapoen in ieder geval af te straffen. Wanneer we naar de andere partijen
kijken, dan is de ABOP in Wanica heel dicht bij een zetel. Indien de ABOP en NPS samen werken dan
hebben ze vrijwel zeker 1 zetel te pakken, waarbij ze er eentje afsnoepen van de NDP. Uiteraard
geeft de peiling de situatie een jaar voor de verkiezingen aan en kunnen zaken nog veranderen.
Beoordeling DNA leden Wanica
In mei 2015 hebben de kiezers van Wanica vertegenwoordigers gekozen om hen te
vertegenwoordigen in de Nationale Assemblee. Wij hebben de kiezers gevraagd om elk van deze
vertegenwoordigers een cijfer te geven “voor hun prestaties in de afgelopen jaren”. Wij geven hier
de cijfers van de kiezers, waarbij wij een onderscheid maken naar de cijfers van de personen die in
2015 op de NDP hebben gestemd en degenen die op de V7 combinatie hebben gestemd; immers dat
zijn de kiezers die de vertegenwoordigers daar geplaatst hebben. Uit de resultaten blijkt dat de V7
kiezers de VHP assembleeleden een voldoende geven (d.w.z. meer dan 5,5), maar dat Raymond
Sapoen een onvoldoende krijgt van de V7 kiezers. Van de PL kiezers krijgt hij een iets hoger cijfer
(4,0), maar nog geen voldoende. De NDP kiezers van 2015 geven hun vertegenwoordigers een
onvoldoende.
Een deel van de kiezers vond het moeilijk om een cijfer te geven, omdat zij de DNA niet echt volgen
of omdat zij de kandidaten niet kenden. Uit de kolom ‘weet niet/geen mening’ blijkt hoeveel van de
1008 kiezers een bepaalde kandidaat geen cijfer heeft gegeven. Bijvoorbeeld dhr. Sandjon blijkt voor
bijna de helft van de kiezers vrij onbekend te zijn gebleven, terwijl dhr. Santokhi het meest bekend
is. Dit wordt in feite ook bevestigd door het antwoord op de vraag “Heeft u hem/haar afgelopen
jaren zelf ontmoet”. Het blijkt dat maar 6% van de kiezers dhr. Sandjon heeft ontmoet, terwijl veel
meer kiezers (35%) aangeven dat zij dhr. Santokhi in de afgelopen jaren zelf hebben ontmoet. Dhr.
Raymond Sapoen werd door 22% van de kiezers ontmoet, maar wanneer wij dit uitsplitsen dan blijkt
hij wel 44% van de Pertjajah Luhur kiezers te hebben ontmoet. Dit laatste laat zien dat de DNA leden
in de praktijk meer hun eigen achterban zullen hebben ontmoet dan de achterban van andere
partijen. Bij de NDP scoorde Amzad Abdoel in dit opzicht het hoogst, want 18% van de NDP
achterban had hem weleens ontmoet. Bij de V7 scoorde Chan Santokhi het hoogst, want 59% van de
VHP achterban gaf aan dat ze hem zelf hadden ontmoet. Wellicht is er een verband tussen het
veldwerk van de partijen en het resultaat van de peiling.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: