Beheer vreemde valuta kasreserve door CBvS alleen onder strikte voorwaarden

De Surinaamse Bankiersvereniging (“SBV”) heeft kennis genomen van het verzoek van
de Centrale Bank van Suriname (“CBvS”), om een deel van de kasreserve in vreemde
valuta van de banken op een rekening van de CBvS te plaatsen bij een buitenlandse
bank. Het uitgangspunt is dat het internationaal ongebruikelijk is, dat kasreserves
onder het beheer van commerciële banken zijn geplaatst. De in ons land relatief hoge
kasreserves zijn bedoeld als monetair instrument alsook als stabilisatie instrument ten
behoeve van het financieel systeem, mede vanwege de hoge dollarisatiegraad in het
bankwezen.
De gesprekken inzake het beheer van de vreemde valuta kasreserves zijn sinds 2011
gaande tussen het IMF, de CBvS en de SBV. De bevindingen hieromtrent zijn door het
IMF verwoord in de zgn. “Article 4 reports”. Governor van Trikt heeft na zijn aantreden
de gesprekken met het IMF en de SBV voortgezet. De banken hebben in deze
gesprekken onderstreept dat het IMF aanbeveelt om de vreemde valuta kasreserves
bij de CBvS te plaatsen zoals dat internationaal gebruikelijk is. De CBvS ondersteunt
de stabiliteit van het financiële systeem reeds in vreemde valuta; een voorbeeld
hiervan is de Euro en USD liquiditeitsondersteuning die de CBvS heeft gegeven in de
afgelopen periode als gevolg van het wegvallen van de geldzendingen. Eveneens
hebben een aantal banken van oudsher reeds een deel van de kasreserve in vreemde
valuta bij de CBvS in het buitenland aangehouden, omdat hierdoor de solvabiliteit van
de banken verbetert. Ten overvloede wordt vermeld dat de volledige SRD kasreserve
bij de CBvS wordt aangehouden door alle commerciële banken net zoals dat voor de
vreemde valuta kasreserves wordt voorgesteld.
De bereidheid van de commerciële banken om in principe mee te werken aan het
plaatsen van de vreemde valuta kasreserves onder beheer van de CBvS is getoond
onder een aantal strikte voorwaarden. Deze strikte voorwaarden zijn onder meer:
1. de vreemde valuta kasreserve middelen worden op aparte bankrekeningen
van de CBvS geplaatst bij een buitenlandse bank met minimaal een A rating,
de middelen zijn alleen bedoeld als reserve voor de banken; het mag nergens
anders voor worden aangewend (zgn. “ring-fencing”);
2. het beheer wordt gevoerd door een commissie met daarin
vertegenwoordigers van het bankwezen, pensioenwezen,
verzekeringswezen en de CBvS;
3. reguliere beleggingen van de kasreserves mogen alleen worden gepleegd in
het buitenland en alleen in liquide instrumenten met minimaal een A rating;
4. de beleggingen en middelen worden periodiek gerapporteerd aan de banken
waarbij de cijfers worden opgesteld door een externe accountant;
5. het rendement op de kasreserve mag niet teruglopen ten opzichte van de
huidige situatie;
6. de middelen en de beleggingen zijn te allen tijde zodanig gestructureerd dat
indien noodzakelijk, de banken altijd over hun liquiditeiten kunnen beschikken;
7. de afspraken worden vervat in een richtlijn of voorschrift van de CBvS.
De CBvS heeft deze punten in overweging genomen en heeft alle punten opgenomen
in het nieuwe Algemeen Voorschrift: ‘Kasreserve regeling voor de deviezenbanken in
Suriname betreffende het vreemde valutabedrijf’. De commissie die het beheer gaat
voeren over de vreemde valuta kasreserves is de Strategic Investment Committee.
Namens de SBV zullen in de Strategic Investment Committee plaatsnemen Sean
Hussein, Chief Executive Officer van Republic Bank Suriname en Magalie Loswijk –
Keerveld, Chief Financial Officer van de Hakrinbank. De SBV heeft er vertrouwen in dat
op basis van het overeengekomen voorschrift, er voldoende checks en balances
ingebouwd zijn, ter bescherming van de kasreserves in vreemde valuta en de
waarborging van het vertrouwen in het financieel systeem in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: