Jairam juicht nieuw agrarisch bedrijf InVitroPlants toe

Soedeshchand Jairam juicht nieuw agrarisch bedrijf InVitroPlants toeSedert 25 mei 2019 beschikt Suriname over een nieuw agrarisch bedrijf: InVitroPlants Grassalco. De opening van deze plantvermeerderingsfabriek geschiedde door Sergio Akiemboto (minister van Natuurlijke Hulpbronnen) en Rabin Parmessar (minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij). De landbouwkundige Soedeshchand Jairam (VHP) noemt InVitroPlants een goede ontwikkeling voor Suriname. “In feite is dit het bewijs dat waar er een wil is, is er een weg. Ons land heeft genoeg potentie. Andere investeerders kunnen een voorbeeld hiervan nemen”, benadrukt Jairam in gesprek met Dagblad Suriname. Hij licht toe dat de agrarische sector niet alleen inhoudt het telen van allerlei gewassen. “Vanwege het spin-offeffect is de bijdrage van de agrarische sector veel meer dan alleen de voedselvoorziening. En InVitroPlants is daarvan een voorbeeld.”
Jairam voert aan dat bij het stimuleren van de agrarische ontwikkeling de focus ruimer moet zijn dan alleen op de primaire productie. Dit, om optimaal rendement te behalen. Dit is onder andere te merken bij de ontwikkelde landen van Europa en Amerika, die veel meer verdiensten hebben uit bijvoorbeeld de verwerkingsbedrijven. Jairam betreurt het dat de lokale agrariërs zelfs zaaizaad moeten importeren. Daarom hoopt hij dat InVitroPlants zich niet alleen zal richten op de export van plantmateriaal. “We moeten proberen om ook gebruik te maken van een deel van dat plantmateriaal. Wanneer je bezig bent met de agrarische productie dan heb behalve zaaizaad, chemicaliën en bestrijdingsmiddelen, ook plantmateriaal nodig. Bij het stimuleren van productie is het bovendien ook van belang om die inputvoorziening veilig te stellen”, aldus Jairam.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: