A sweri fu Mapane

1A sweri fu Mapane 1
1A sweri fu Mapane 2
1A sweri fu Mapane 3Volgens de Verklaring van de Mapane-Eenheidsbeweging waarin de Eenheidsbeweging van Surinamers met Afrikaanse roots is vastgelegd, gaat het om: ‘wederzijdse acceptatie, harmonie, saamhorigheid tussen en binnen de eigen en met de andere groepen’. ‘Economische en sociale ontwikkeling horen erbij. Het gaat ook om de bescherming en verdere ontwikkeling van het cultureel erfgoed. Gezworen is dat grond en grondenrechten verdedigd zullen worden. De integrale bescherming van moeder-natuur is bevestigd. Dit alles om de verdere ontwikkeling van Suriname ter hand te nemen en de fundamenten van de Surinaamse natie te verstevigen.’
Geestelijken van verschillende denominaties, waaronder dominee Michael Persaud van de Evangelische Broedergemeente Suriname, benaderden de Almachtige om het initiatief en de samenkomst tot bundeling, eenwording en verheffing van het Surinaamse volk kracht bij te zetten.
Universele bescherming
Gregory Rusland, met open armen en zijn blik omhoog gericht, tijdens de proclamatie van de eenheidsbeweging. De politicus stelde zich open voor bijstand vanuit het universele. Tijdens de proclamatie van de eenheidsbeweging werden in Suriname aanbeden goden vereerd en om bescherming van het nobele voornemen gevraagd.
Wi nan wan!
Volgens een NPS-interpretatie, die door Abop’ers onderschreven wordt, heeft de Mapane-Eenheidsbeweging, het karakter van een sweri/gelofte. ‘De handtekeningen die geplaats werden onder de Verklaring van Mapane, geven een historisch moment aan. Het is een administratieve handeling. Meer dan dat is het iets in de geest. Het is een plechtige belofte om Suriname vanuit Afrikaans/Surinaamse idealen mede vorm te geven. Wi na wan!’
Goede bedoelingen
Onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en recreatie zijn in de verklaring specifiek aangeduid als gebieden die bestreken worden. De economie, werkgelegenheid en ondernemerschap kunnen rekenen op impulsen. De waardering van de eigen cultuur en religie wordt nagestreefd. Niet te vergeten te veredeling van de nationale talen, kunstvormen, sociale en culinaire gebruiken.
Eenheid
Verder is het ideaal van de Mapane-Eenheidsbeweging vastgelegd als: ‘De bevordering van eenheid en vrede op nationaal niveau en in samenwerking met alle bevolkingsgroepen in Suriname. Dit, ter verwezenlijking van goede condities en ontplooiingskansen voor iedere Suriname.”
Toenadering gezocht
De op Afrikaans erfgoed gerichte organisaties in Suriname zijn uitgenodigd om de Mapane-Verklaring mede te ondertekenen om zodoende te werken aan de vooruitgang van de republiek.
Nationale eenheid
Volgens Brunswijk moet Suriname af van tegenstrijdigheden, de door de kolonialen gezaaide verdeeldheid binnen de van oorsprong Afrikaanse Surinamers en andere bevolkingsgroepen. De nationale eenheid, die nu zo fel wordt verkondigd en nagestreefd, is historisch gegroeid en culmineerde in een nationale gedachte.
Surinamerschap op de eerste plaats
Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat de opstanden van de slaven tegen onderdrukking begonnen zijn in het Kasiwinika-gebied. De Loweman deed, gezien de toen heersende omstandigheden, het zijne om Suriname te bevrijden van het juk dat hem was opgelegd. In de loop van de tijd kwam de creool steeds minder op voor haar eigen identiteit, terwijl de marron het hare consolideerde. Bij de creool werd het Surinamerschap geleidelijk aan op eerste plaats getroond. De creool werd Surinamer. Hij ging zo op in dit ideaal dat de eigen identiteit op de achtergrond is geraakt.
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: