Aantal militairen sinds 2009 met 58% toegenomen

Per juli 2018 waren er volgens de betaalrol 4748 landsdienaren werkzaam bij het ministerie van Defensie. Dit aantal is inclusief het personeel ingedeeld bij het directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Van het totaal aantal personeelsleden zijn 267 burgers en 4.481 militairen. Vergelijken wij deze getallen met de situatie voor regeringen Bouterse 1 en 2, dan blijkt Defensie met bijkans 58% te zijn gegroeid in het aantal militairen. In 2009 waren er nog liefst 2819 militairen in dienst van Defensie. Dit, terwijl het burgerpersoneel is afgenomen met 25% van 336 in 2009. Kijken wij naar de verhouding tussen mannen en vrouwen in militaire dienst, dan blijkt de groei in het aantal mannen harder te zijn gegaan dan bij vrouwen. Er zijn nu 4205 mannelijke en 276 vrouwelijke militairen in dienst. In 2009 waren er 2597 mannelijke en 222 vrouwelijke militairen in dienst. Het mannenaantal groeide met 61%, terwijl het vrouwenaantal met 24% groeide.
Uitgaven
In totaal zijn de totale operationele uitgaven van de defensieorganisatie op de begrotingen voor het dienstjaar 2019 begroot op ruim SRD 328.1 miljoen. Deze ambtenaren zullen qua lonen en salarissen de staat in het jaar 2019 in totaal SRD 270.4 miljoen kosten. Vanwege de huidige economische crisis, waaronder Suriname thans gebukt gaat, blijft de rode draad bij het uit te voeren beleid voor dit dienstjaar het verder zelfvoorzienend maken van de defensieorganisatie. Er zijn personen binnen de organisatie tot bakker opgeleid die zelfstandig brood bakken om te voorzien in de eigen behoeften van de organisatie. Verder is de productie van het agrarisch bedrijf Von Freyburg te Saramacca opgevoerd en ligt het in de bedoeling dit landbouwareaal voor 100% te benutten. Al geruime tijd worden er diverse landbouwgewassen verbouwd en pluimvee gehouden. In dit dienstjaar zullen wederom investeringen gepleegd worden voor de continuering van de bouw van plantenkassen door militair personeel, met de bedoeling 80% van het areaal te voorzien van deze kassen. Voorts zal de reeds ingezette veeteelt van dit agrarisch bedrijf zorgen voor de productie van melk. Ook worden er meer vissers opgeleid en boten aangekocht om de organisatie steeds beter te voorzien van vis. Er zal in het kustgebied en de binnenwateren gevist worden. De kleermakerij van het Nationaal Leger is nieuw leven ingeblazen en thans operationeel, maar het behoeft verdere professionalisering en verdere uitbreiding van de capaciteit, zodat deze dienst aan de overige geüniformeerde korpsen kan worden aangeboden.
Voorts is reeds een aanvang gemaakt met de rijsteelt te Lareco, Saramacca, wat met zich meebrengt dat rijst binnen niet al te lange tijd niet meer aangeschaft hoeft te worden. In het Tibiti-gebied is er ook een aanvang gemaakt met de landbouw- en ananasteelt. De samenwerking met een externe handelspartner is reeds in een vergevorderd stadium.
Instroom-doorstroom-uitstroom
Vanaf augustus 2017 t/m juni 2018 zijn er 147 militaire personeelsleden in dienst getreden, verdeeld over 2 lichtingsploegen. Voor het dienstjaar 2019 wordt gepland om 2 lichtingsploegen van elk 250 personen in dienst te nemen. Vanaf augustus 2017 t/m juni 2018 zijn 579 militairen en 12 burgerpersoneelsleden bevorderd naar de naast hogere rang en/of functie. Er hebben 16 personen een tijdelijke aanstelling gehad en 63 een vaste aanstelling. Voor het dienstjaar 2019 wordt verwacht dat er 100 personen een tijdelijke aanstelling en 250 personen een vaste aanstelling zullen krijgen. Volgens prognose zullen voor 2019 ongeveer 1000 personeelsleden worden bevorderd. Uitstroom: vanaf augustus 2017 t/m juni 2018 hebben 51 personeelsleden de dienst verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 8 personeelsleden overgeplaatst naar andere ministeries en 78 personeelsleden met ontslag gegaan. Voor het dienstjaar 2019 zullen 65 personeelsleden volgens planning de dienst met pensioen verlaten. Het betreft in deze 48 militairen en 17 burgerpersoneelsleden.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: