Jairam: “Handhaving van begroting zal leiden tot crowding-out”

De controversiële conceptbegroting voor het dienstjaar 2019 blijft ongewijzigd. Dit deelde de vicepresident (VP) Ashwin Adhin onlangs mee aan De Nationale Assemblee (DNA). Hij stelt dat dit nodig is om te voorkomen dat het begrotingstekort het maximum van 5% zal overschrijden. Voor de macro-econoom Soedeshchand Jairam (VHP) is de handhaving van de conceptbegroting een ernstige situatie die crowding-out in de hand zal werken. “Bij crowding-out wordt het reilen en zeilen binnen de particuliere sector enorm bemoeilijkt. Bij de ingediende begroting is het tekort al heel groot. In feite zou de regering zich moeten storten op het zoeken naar mogelijkheden om de inkomsten op te voeren en de uitgaven te beperken. Met de handhaving van de begroting zullen er heel wat nare consequenties volgen voor ons land”, onderstreept Jairam in gesprek met Dagblad Suriname.
Jairam attendeert erop dat uit de begroting de wil van het volk dient uit te drukken. “Echter blijkt dat de huidige regering slechts erop uit is om eigen prioriteiten te stellen om die vervolgens naar eigen inzichten uit te voeren in het kader van de aankomende verkiezing in 2020.” In de optiek van Jairam is dit een complete inbreuk op de democratie. “Wanneer een begroting uitgevoerd wordt, waarbij het niet duidelijk is hoe een aantal uitgaven gefinancierd zal worden, betekent het dat er in strijd wordt gehandeld met de wil van het volk, en dat er sprake is van wanbeleid en een gebrek aan transparantie.”
Jairam zou het op prijs stellen indien de vp bij de beoordeling van de begroting rekening had gehouden met de internationale maatstaven voor een werkbaar begrotingstekort en de verhouding tussen de staatsschuld en het Bruto Binnenlands Product (BBP) (staatsschuldquote). De internationale norm is dat het begrotingstekort 3% dient te zijn van het BBP. In Suriname bedraagt het begrotingstekort circa 35% doordat het tekort gesteld is op SRD 8,8 miljard. De schuldenberg daarentegen heeft een omvang van SRD 28 miljard. Dit is 130% van het BBP (staatsschuldquote). Desondanks is er volgens Adhin geen reden aanwezig om de begroting te herzien. “De staatsschuldquote is op dit moment erg slecht. Wanneer de overheid op de lokale markt gaat lenen, zal de rente verder opgevoerd worden. Het allergrootste gevaar is dat de particuliere sector daardoor in problemen zal komen (crowding-out)”, aldus Jairam.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: