Resultaten verkiezingen 2015 nog steeds niet toegankelijk

1 Resultaten verkiezingen 2015 nog steeds niet toegankelijk‘Een jaar voor de verkiezingen en vier jaar na de verkiezingen van mei 2015 heeft het Centraal Hoofdstembureau nog steeds de resultaten van de verkiezingen van 2015 niet gepubliceerd. De data zijn dan ook niet toegankelijk voor burgers en politieke partijen ter verdere bestudering. Sinds het rapport/verslag op 9 februari 2018 is aangeboden aan de president door de voorzitter van het CHS heeft de partij regelmatig zowel formeel als informeel het CHS benaderd voor een kopie van het rapport.’ DA’91 heeft het instituut aangeschreven, telefonisch gecontact en oproepen via de media gedaan. Echter is er tot op heden geen uitvoering gegeven aan de verplichting van het instituut om deze data beschikbaar te stellen voor de samenleving.
‘Dit is wederom een bewijs van het onbehoorlijk bestuur dat een kenmerk van deze regering is, en in deze met name van het ministerie van Binnenlandse Zaken als verantwoordelijke ministerie. Het is onbehoorlijk dat terwijl de commissie Wijdenbosch verregaande voorstellen heeft gedaan ter wijziging van ons kiesstelsel, het politieke partijen onmogelijk gemaakt wordt om op onder andere wetenschappelijk strategische wijze gebruikmakend van de data van de laatstgehouden verkiezingen, zich voor te bereiden op de stembusgang van 2020’, stelt de publiciteitsdienst van de politieke partij DA’91.
‘Het is heel kwalijk dat burgers tot nu toe geen adequate toegang hebben tot het document, want zoals de voorzitter, dhr. Merkus, van het CHS zelf aangaf bij de overhandiging aan de president: “De gebundelde verkiezingsuitslag geeft een fundament ofwel grondslag voor groepen, studenten en politici om daaruit de nodige informatie te putten en om vooral democratisch goed gefundeerde uitspraken te doen.” Bovendien vindt DA’91 het heel ernstig dat CHS, indachtig het vertrouwen dat wij als burgers moeten hebben in correcte uitvoering en vastlegging van onze verkiezingsuitslag, niet in staat is die mate van transparantie die een dergelijk vertrouwen moet staven, te verschaffen aan de burgerij. De vraag dringt zich dan ook bij ons op, welk of wiens belang gediend is door het niet toegankelijk maken van deze gegevens.”
“Eerder begrepen wij van het personeel van het instituut dat er geen middelen werden vrijgemaakt om het rapport te publiceren, maar dat ook het zowat kosteloos opladen van het rapport op de website geen goedkeuring vond. Wij herhalen onze bereidheid, om in het belang van de democratie, technische assistentie te verlenen daar waar mogelijk.”
DA’91 doet andermaal een dringende oproep naar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën om het CHS van die noodzakelijke middelen te voorzien, zodat het vertrouwen in dit belangrijke instituut hersteld wordt.
Voorts doen wij een dringende oproep aan de leden van DNA om tijdens de voortgaande begrotingsbehandeling deze ernstige nalatigheid van het CHS ter sprake te brengen en het daarheen te leiden dat per direct de burgerij vrijelijke toegang verkrijgt tot de data van de verkiezingen van mei 2015.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: