Steven Debipersad: “Economische groei 2 tot 3% niet om feest over te vieren”

2“Verwachtbare economische groei van 2 tot 3% is niet iets om feest over te vieren”De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft onlangs een economische groei van 2 tot 3% geprojecteerd. Ook verwacht de CBvS een hervatting van het geldtransport, prijsstabilisatie en daling van de inflatie, naar aanleiding van de internationale reserves die gegroeid zijn naar USD 613 miljoen. In de optiek van de econoom Steven Debipersad is er geen reden aanwezig om in een hoerastemming te verkeren, zoals de CBvS doet overkomen. “We zitten in 2019 met gunstige grondstofprijzen; de prijzen van goud en aardolie worden beter. Dit zorgt ervoor dat de waarde van onze exporten gaan toenemen en dat werkt dan weer door op de internationale reserves. Op het moment dat de grondstofprijzen goed zijn, moeten we sparen want die prijzen kunnen weer dalen. Indien je niet spaart, zal de samenleving het merken met de verdere verarming”, plaatst Debipersad zijn kanttekening in gesprek met Dagblad Suriname.
Hij voert aan dat de Surinaamse economie nog een aantal jaren consequent moet groeien, wil er sprake zijn van zichtbare verbeteringen in het land. Vooralsnog is er nog steeds sprake van onder andere een USD-schaarste, aanhouding van de Euro 19 miljoen in Nederland, devaluatie, inflatie en chaos binnen de lokale banken. “Wij zijn een land in ontwikkeling dus eigenlijk is die verwachtbare groei van 2 tot 3% niet iets om feest over te vieren. Het zal jaren duren voordat die economische groei in ons land doorsijpelt naar elke burger; iedereen die werkt binnen de mijnbouwsector heeft voor nu voordelen vanwege de gunstige grondstofprijzen, maar voor de mensen die buiten deze sector vallen, is het een ander verhaal.”
Debipersad accentueert dat de focus van de mijnbouwsector ietwat verlegd moet worden, daar het niet duurzaam is. Om een gezonde economie in de hand te werken, is het van belang om de economie te diversifiëren, wat tot nog toe niet op de prioriteitenlijst van de overheid staat. “Dus de boodschap aan de autoriteiten is: besteed niet al het geld uit.” Debipersad attendeert erop dat er nog een staatsschuld is van USD 2,5 miljard oftewel SRD 20 miljard. Indien de verwachtbare economische groei van 2 tot 3% zo rooskleurig is, zou dat niet moeten leiden tot een begrotingstekort maar tot een begrotingsoverschot.
KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: