Het mooiste moment van deze dag in Suriname!

Zoals de heer Sergio Akiemboto een belijdenis aflegt, i.v.m. zijn beëdiging tot minister, heeft mij nieuwe hoop gegeven. Wat een groot man! Wat een groot voorbeeld! Had zijn president maar de durf om dergelijk voorbeeld te kunnen volgen, evenals velen van zijn collega’s. In mijn verlangen om een eerste vrouwelijke president van Suriname tegemoet te zien, heeft meneer Akiemboto mijn hart gewonnen en mag hij voor mij, de volgende president worden, mits hij deze attitude blijft behouden. Iemand die zijn fouten kan belijden en vergiffenis kan vragen, kan niet anders dan oprecht en eerlijk zijn. Dit moment heeft vreugde in mij doen ontwaken en het gevoel van overwinning van het goede op het kwade. Een moment om meteen in de pen te klimmen en de complimenten te doen. In deze tijd van achteruitgang, verderf, vermorzelen van normen en waarden, is dit een moment als van een grote meest verlichte meteoor of vallende ster, zoals we dat zeggen. Hiermee doe ik meteen een wens, dat er betere tijden voor ons land mogen komen. De Almachtige Schepper, moet u wel uitverkoren hebben en ik hoop dat u daar ook zo over denkt meneer Akiemboto. Moge dit moment ernaar toe leiden, dat wij spoedig betere, integere, eerlijke, gezag verdienende volksvertegenwoordigers en overheid krijgen. Ik denk dat meneer Akiemboto, dit moment bewust heeft ingezet, op zijn eigen wijze, welke een directe veel belovende ommekeer kan teweegbrengen; op wereldniveau en waar hij de toon aangeeft en de stappen zal zetten tot wegvagen van die corrupte, schaamteloze, walgelijke, misselijkmakende gasten. Ja, een golden boy, is Suriname rijker. De wereld mag van dit prachtig moment getuige zijn. Mevrouw Akiemboto, u heeft een waardevolle parel te ondersteunen; doet u dat met alle liefde! Keep it up Sergio Akiemboto!! Doe ook als minister uw werk naar eer en geweten en zorg ervoor dat er geen verdere uitverkoop, bunkopu seri, sale, van ons land wordt gehouden. God bless you!
J.I.T., een oprechte, in hart en nieren, Surinaamse burger

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: