De leerling overtreft de meester

Allereerst wil ik beginnen met de stelling van George Clemenceau, Franse politicus, n.l.: “Een verrader is een politicus, die zijn partij verlaat om lid te worden van een andere. Een bekeerling integendeel is een politicus, die zijn partij verlaat om lid te worden van de Uwe”.
De andere Franse komiek en acteur, Coluche poneerde de navolgende stelling: “de helft van de politici zijn nietsnutters. De anderen zijn tot alles bereid”.
Met de bovenvermelde stellingen wil ik illustreren, dat wij de hedendaagse politieke ontwikkelingen in ogenschouw nemend de verschuivingen niet als een vreemd fenomeen moeten beschouwen.
Het laatste Surinaamse politieke schouwspel is niet wat men in de koloniale tijd heeft mogen ervaren. In eerdere artikelen heb ik aangekaart wat de huidige politici ambiëren. Met het overlopen van diverse politici, wil ik dit verschijnsel eerder kwalificeren als heilzoekers. Deze en andere handelingen van gelukzoekers of politieke prostituees zijn wel opvallend en vooral kenmerkend voor deze tijd, waar er geen sprake kan zijn van enig respect voor de gemeenschap. Normen en waarde zijn nog verre weg van huis.
Als wij de laatste ontwikkelingen inzake het overlopen nader bekijken, dan kan dezerzijds worden gesteld, dat de “politieke appel niet ver van de politieke stam valt ”. Hiermee wordt geïllustreerd, dat er sprankelende voorbeelden zijn van overgelopen politici.
Als de politieke “goeroe” (leermeester) zelf het voorbeeld in 1975 gaf door de NPS de rug toe te keren en wel samen met Charles Lee Kon Fong en Liesdek-Clarke, dan zullen zijn volgelingen niets anders doen dan zich te identificeren met de leermeester. Als Paul Somohardjo stelt, dat het vertrek van Waidoe geen verzwakking voor de PL betekent dan wil ik hem duidelijk maken, dat de partij een behoorlijke deuk heeft gehad. Feit is dat door het heen en weer overstappen van een aantal toppers, behalve de PL, ook andere partijen duidelijk aan het verzwakken zijn. Gezien de huidige omwikkelingen op een aantal gebieden, z.a. fraude, malversaties, nepotisme, belangenverstrengeling etc. etc. zijn ook de coalitie partijen duidelijk terrein aan het verliezen.
Alhoewel er wordt gesteld, dat het geen persoonlijke stemmen van de overlopers waren, maar van V-7, dan kan worden geconcludeerd dat zij ook een aanhang zullen hebben. Als de aanwinst van de overgelopen DNA- en andere leden enige versterking, c.q. verbetering en hervormingen voor de diverse partijen en voor de samenleving zullen betekenen, dan zal dat nog bewezen moeten worden. Trouwens niet elke verandering betekent een verbetering. Doekhie zegt dat de komst van William Waidoe geen toegevoegde waarde betekent voor de NDP.
Het is wel te betreuren, dat anno 2019 velen een prijs hebben, die vooral op het materiele vlak ligt. Welk lot de z.g. overlopers beschoren zullen zijn, zal de toekomst uitwijzen. “Time will tell”.
Men dient via welke positie dan ook in ’s landsbelang te werken en niet uit politieke hartstocht ondoordachte beslissingen te nemen. Vergeet niet dat voor alles en voor elke handeling eens een eind komt. Vele politici hebben ervaren, dat zij ten gronde zijn gegaan door op het verkeerde of op een ziek paard te wedden.
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: