Onze deelname in de raden van commissarissen

In Suriname is er geen wettelijke beperking voor het aantal raden van commissarissen (rvc’s), waaraan kan worden deelgenomen. “In ons land is het deelnemen aan rvc’s ongelimiteerd”, zegt Steven Debipersad van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). “Elke instantie heeft regelingen die betrekking hebben op de directie, maar ook op de rvc. Debipersad zei eerder dat het beter is om de bestaande controle wettelijk te regelen. De VES-secretaris vroeg zich daarbij af hoe mensen op een goede manier hun werk kunnen doen als ze in soms wel 10 raden van commissarissen zitting hebben.”
Nederland kent de Wet Bestuur en Toezicht, welke een maximum stelt aan het aantal functies dat bestuurders en toezichthouders (commissarissen) van een nv, bv of stichting kunnen bekleden. De wetgever wil met deze beperkende regeling voorkomen dat een bestuurder of toezichthouder niet voldoende aandacht aan zijn taken kan besteden. Ook wordt beoogd dat de kwaliteit van bestuur en toezicht gewaarborgd zijn en dat er geen sprake is belangenverstrengeling.
Bestuurskundige August Boldewijn deelt de mening van Debipersad. Boldewijn wijst er wel op dat niet uit het oog moet worden verloren dat het aantal deskundigen een rol speelt bij de benoeming van personen in de rvc. Boldewijn wijst echter op risico’s als overbelasting en belangenverstrengeling. Volgens Boldewijn is het voor de overheid niet gemakkelijk om middels een wet een beperking aan het aantal deelnemingen in een rvc vast te leggen. Dit, vanwege het beperkt aantal deskundigen.
Boldewijn zegt wel voorstander te zijn van regulering op dit vlak, omdat er een bepaalde vorm van controle moet zijn in het aantal rvc’s waarbinnen men participeert. “Je zult ordening moeten scheppen in het gedrag van de deelnemende personen. En ook in de wijze waarop mensen omspringen met hun kennis”, zegt Boldewijn. De bestuurskundige legt verder uit dat op voorhand niet kan worden uitgesloten dat een rvc niet voorkomt in een witwasorganisatie of organisaties met een criminele intentie. “Dat zijn allemaal schaduworganisaties die worden opgezet, zoals de formele organisaties.” Als het aan Boldewijn ligt, wordt er niet alleen een beperking gelegd in het aantal rvc’s waaraan deelgenomen kan worden, maar dat er ook gekeken wordt naar de soort rvc’s, waar personen zitting in hebben.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: