SPB-voorzitter vindt nog steeds dat regering pg moet aanspreken

1SPB-voorzitter vindt dat regering pg moet aanspreken1‘Procureur-generaal voert racistisch beleid’

Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), blijft bij zijn standpunt dat er een racistisch beleid gevoerd wordt vanuit het Openbaar Ministerie en met name procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday. “Op basis van de beslissingen die worden genomen in soortgelijke gevallen, wil ik bijna met stelligheid concluderen dat er vanuit het Openbaar Ministerie en met name de procureur-generaal een racistisch beleid wordt gevoerd. Wanneer het mensen betreft die op de procureur-generaal lijken, zijn de straffen beduidend minder, terwijl wanneer het om andere groeperingen gaat, de strafvoorstellen van de pg heel ingrijpend zijn”, zei Hellings zaterdag kort voor de algemene ledenvergadering van de SPB in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK). De politieman-inspecteur had deze uitspraken al enkele dagen terug gedaan op de staatsradio, maar daarvan heeft de korpsleiding ondertussen afstand genomen. Hellings is niet te spreken over het insluitbeleid tegen politieambtenaren en met name het recent geval van de drie sportende agenten, Milton F., Max A ., en Oigan F., die na een voetbalwedstrijd gewapend tekeer zijn gegaan tegen de familie Ramsoedh.
Regering moet pg aanspreken
Volgens Hellings kunnen alleen racistische motieven de rede zijn waarom zijn collega’s zijn opgesloten. Hellings vindt dat het bevoegd gezag, in deze de regering, de pg moet aanspreken over het beleid van het OM. Ondertussen heeft Justitieminister Stuart Getrouw de bond opgedragen om het werk van RBT Paramaribo weer te hervatten. Getrouw onderschrijft de democratische rechtsstaat. Het gaat om de scheiding der machten en een ieder moet zich onderwerpen aan de wet.
‘Boei a mang tja gwa bureau now now de’
Op de beelden, die al geruime tijd op social media circuleren, is te zien hoe een agent met zijn wapen in zijn hand het gezin uitjouwt en sommeert om zijn voetbal terug te geven. “Na sport we sport. A no fufuru! Gi mi a k**** bal. Nak mi nanga m* p*** p***”, schreeuwde de half geklede politieambtenaar richting de familie Ramsoedh. De vrouw des huizes hield de mannen voor om rustig te blijven en niet te vechten met haar zoon. “Hij is een kleine jongen, je moet niet met hem vechten”, zegt de moeder. De man schreeuwde ‘hou je bek’ en daarbij zijn er verder vulgaire termen over en weer gebezigd. “Dribi boi, mo bos yu k**** kindi. Boei a mang tja gwa bureau now now de”, schreeuwde een andere agent op een geven moment. Deze probeerde met geweld de woning van de familie in te gaan om de bal terug te halen.
‘Hetgeen gebeurd is, vond over en weer plaats’
Hellings stelt de beelden op een bepaald moment onder ogen te hebben gehad, maar niet alles te hebben gezien. “Ik moet wel constateren dat op een bepaald moment taal is gebezigd die niet bevorderlijk is en bepaalde handelingen zouden zijn gepleegd die niet goed te keuren zijn. Maar dezelfde eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat hetgeen gebeurd is, over en weer plaatsvond”, stelt de SPB-voorzitter. Hij ziet geen nut om de beelden op de alv van de SPB aan de leden te wijzen.
OM en OPZ werken omgekeerd
Hellings stelt dat het bestuur vanaf het aantreden bezig is de behandeling van het OM en de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) naar politieambtenaren toe, die van enig strafbaar feit worden verdacht, aan de kaak te stellen. Nadat maatregelen toch uitbleven, is de maat vol geworden voor de bondsleden. “Wij gaan niet langer pikken dat de rechten van onze leden worden geschonden. Binnen het strafprocesrecht, wanneer er redelijk vermoeden is dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd, dan kan er worden overgegaan tot aanhouding en eventueel inverzekeringstelling. Bij politieambtenaren wordt er juist omgekeerd gehandeld door OPZ. De mensen worden eerst in verzekering gesteld en daarna pas wordt er onderzocht”, benadrukt de SPB-voorzitter. In de kwestie van de drie in verzekering gestelde RBT-leden vindt hij dat er eerst onderzocht moest worden of zij zich schuldig hebben gemaakt aan enig strafbaar feit. “Als er dan termen aanwezig zijn dat de mensen zich schuldig hebben gemaakt, then so be it”, aldus de bondsvoorzitter.
Inverzekeringstelling alleen in belang van onderzoek
Helling stelt dat de inverzekering stelling volgens de wet alleen mag in het belang van het onderzoek. “Het onderzoeksbelang is slechts aanwezig wanneer het Openbaar Ministerie een vordering tot inbewaringstelling van zo een verdachte zou indienen en indien bepaalde opsporingshandelingen moeten worden verricht en de invrijheidstelling van zo een verdachte in het nadeel is van zo een onderzoek zou zijn”, aldus de politie-inspecteur. Hij beweert dat de rechter-commissaris in vele gevallen de inverzekeringstelling van politieambtenaren als onrechtmatig acht.
OPZ lokt mensen uit op vrijdag
Het personeel op OPZ is volgens Hellings ook slinks bezig om de verdachte politieambtenaren op de vrijdag voor verhoor uit te lokken. “Wanneer je daar verschijnt, wordt je dan in verzekering gesteld, wetende dat je de zaterdag en zondag ertussen hebt en je derhalve geen beroep kan doen op artikel 54a bij de rechter-commissaris. Hierdoor kan je het verzoek pas maandag indienen, waardoor de rechter-commissaris pas woensdag hierover kan beslissen. Ondertussen heb je al vijf dagen in het gevang gezeten. Wanneer je dan in vrijheid wordt gesteld, komt er noch van OPZ, OM en korpsleiding een reactie. Dat werkt frustrerend”, aldus Hellings.
FR

error: Kopiëren mag niet!