Creools blok?

Gregory Rusland
Gregory Rusland

Ronnie Brunswijk
Ronnie Brunswijk
De Nationale Partij Suriname (NPS) en de Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij Suriname. (Abop) hebben zich voorgenomen om de samenwerking tussen beide partijen op te voeren. De partijvoorzitters Gregory Rusland en Ronny Brunswijk hebben aangekondigd, dat op dinsdag 14 mei aanstaande de proclamatie van de ‘Eenheidsbeweging van mensen met een Afrikaanse-roots in Suriname en in de Surinaamse diaspora’ zal plaatsvinden. Het gaat om het bevorderen van de harmonie en de saamhorigheid in algemeen belang tussen groepen van Surinamers van Afrikaanse oorsprong.
Oude liefde roest niet
‘Het is publiek geheim dat Abop en de NPS zich al geruime tijd gezamenlijk beijveren om het volk en Suriname te verheffen. Het samengaan van deze politieke partijen is niet van vandaag. De samenwerking Abop/NPS heeft een historische grondslag. In het verleden stond de Nationale Partij Suriname sterk in het binnenland. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben vanaf de militaire staatsgreep het politiek landschap veranderd. Maar de historische band tussen Surinamers van Afrikaanse afkomst kan niet verloochend worden. Dat oude liefde niet roest, blijkt nu’, aldus de enthousiaste motivatie binnen de NPS.
Geen sprake van etniciteit
‘Het samen optrekken van de Abop en de NPS heeft een historische grondslag’, aldus aanhangers van de bundeling tussen de NPS en Abop. ‘Andere organisaties van Creoolse afkomst doen er goed aan om het Afro-Surinaams belang, zoals de NPS en de Abop het zich voorstellen, te komen versterken. Eenheid kan volgens de NPS geen kwaad. Het stelt de Surinamers van Creoolse origine in staat om in algemeen belang op te komen voor specifiek groepsbelang.’ Volgens het hoofdbestuur van de NPS gaat het niet om etniciteit.
Noodtoestand onder Creolen
‘Er moet huisvesting, voeding, werk en onderwijs zijn voor allen. Kondremans hebben recht op een menswaardig leven en bestaan. De nazaten van de slaven, die de ketenen van de slavernij hebben afgezet, de andere bevolkingsgroepen niet te na gesproken, hebben tot nu toe onvoldoende voldoening gekregen. De nazaten van de Afrikanen in Suriname verkeren anno 2019 in een zeer zwakke sociaaleconomische positie. Een laag inkomen, jeugdwerkloosheid en gebrek aan huisvesting pijnigen de Creool’, zijn conclusies die getrokken worden.
Creool op een slibberig pad
‘Het gaat niet goed met de Creool. Het is een achtergestelde bevolkingsgroep. Dit, niet alleen vanwege economische omstandigheden, maar zeer zeker ook door familie- en groepsverhoudingen. In vergelijking met de Hindoestaan, de Javaan, de Chinees, de Jood en anderen is de Creool onderling het meest verdeeld.’
Sombere gemoedstoestand
‘De Creool is zoals uit vele tekenen blijkt, niet voldaan met haar positie in de samenleving. De gemoedsgesteldheid is somber. De politieke en economische depressie legt een zware domper op de samenleving. Het nationaal belang taant, daarbij staat het specifieke belang van de creool op het spel.’
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: