OPZ en ITZ zeggen lidmaatschap politiebond op

Leden verwijten bond van selectieve en racistische strijd

De politiemannen van de afdelingen Onderzoek Politiezaken (OPZ) en Interne Tuchtzaken (ITZ) zeggen het lidmaatschap van de Surinaamse Politiebond op. Behalve deze twee afdelingen hebben ook andere politiemannen zich teruggetrokken uit de bond. Zij zijn de mening toegedaan dat de bond niet altijd voor hun belangen opkomt en dat de bestuursleden steeds selectief bezig zijn. In verband met de huidige zaak van de drie aangehouden sportende politiemannen, allen leden van RBT, heeft de bond een advocaat in de arm genomen. Zulks terwijl in andere strafzaken tegen politiemensen de bond nimmer op zo een wijze is opgekomen. Het geld wordt wel betaald door de bond, maar het zijn gelden afkomstig van de leden. “In het vrij recente geval waarbij twee politiemannen van Houttuin onrechtmatig van hun vrijheid waren beroofd, heeft de bond geen woord over gerept. Is het omdat in dit geval het niet om hun mensen ging?”, vragen deze leden zich af. De bond wordt verweten dat zij momenteel een racistische strijd voert. Het valt op dat de politiebond in alle talen zweeg toen drie leden van RBT Oost vorig jaar oktober werden aangehouden, waarbij één der agenten in het cellenhuis overleed. De bond verdedigt zich door te stellen dat zij geen onderscheid maakt tussen de leden. Het is momenteel dus wel zo dat de leden van de genoemde afdelingen hun lidmaatschap hebben opgezegd. Niet OPZ stelt de agenten in verzekering. De procureur- generaal beslist omtrent de inverzekeringstelling”, aldus de ontevreden politieleden van OPZ.
“Het politiebondbestuur, dat zelf een enkele Hindoestaan in haar midden heeft en geen Javaan, Chinees enz., gooit het bij gebrek aan zuivere motieven voor de wilde acties, het over de boeg van etniciteit en eist voor het OPZ een betere etnische samenstelling die volgens deze bond (die al helemaal geen weerspiegeling is van de totale samenleving) de weerspiegeling is van de totale samenleving. Zullen we de vragen in volgorde stellen?
Kan het zijn dat de heer Sergio Gentle, penningmeester van de bond, vanwege allerlei incidenten, waarvan een aanrijding met een kind met loeiende sirene en een onschuldige opzettelijk van zijn vrijheid beroven en dwang door ambtenaren, terecht moet staan bij het OPZ? Kan het zijn dat hij voorkennis heeft dat de procureur-generaal naar aanleiding van zijn wangedrag zijn hulpofficierschap van plan is in te trekken? Kan het zijn dat Gentle daarom de manschappen gebruikt om een vieze vuile etnische oorlog te ontketenen? Op al deze vragen kennen de bondsleden het antwoord wel. Er zijn nog meer zaken die aan deze bondsleden worden toegerekend en waarover men niet praat. Een bondbestuur dat zelf absoluut geen weerspiegeling is van de multi-etnische samenleving die Suriname is, zou aan zelfreflectie moeten doen in plaats van op een goedkope etnische manier trachten het eigen hachje te willen redden en daarvoor honderden manschappen voor het karretje te spannen. De afdeling OPZ bestaat uit 4 Hindoestanen, 4 creolen, 2 Javanen en een man van het gemengde ras. Is dit niet multi-etnisch? In ieder geval gaat het om 11 politieambtenaren, 11 Surinamers: 11 mensen. De rest van het korps wil al jaren niet daar komen werken. Je raakt namelijk tussen wal en schip. Is een onderzoek in voordeel van de politie, dan is de burger boos, is een onderzoek in het voordeel van de burger dan krijg je van langs van de politieambtenaren. Nagenoeg een ieder zit daar op basis van een opdracht en niet op basis van vrijwilligheid, maar de leden van OPZ doen hun job conform de richtlijnen die gelden. Enge belangen van één of enkele personen zijn nu aan de orde. Anarchie schijnt gestimuleerd te worden”, aldus de politiefunctionarissen van OPZ.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: