President: “Verantwoordelijke functionarissen SPSB met verlof”

president voert overleg over kwestie spsb 1Sinds dagen circuleren berichten over mogelijke grootschalige malversaties die zich zouden hebben voltrokken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), die erg veel onrust in de gemeenschap hebben teweeggebracht. Naar aanleiding hiervan is op instructie van president Desiré Bouterse op het presidentieel paleis overleg geweest. Dit overleg vond plaats op maandag 13 mei 2019. Aan dit overleg hebben deelgenomen de president, de ministers van Financiën en Justitie en Politie, de procureur-generaal, de president van de Centrale Bank van Suriname, alsook de regeringscommissaris bij de Centrale Bank.
Volgend op dit overleg wenst de regering het volgende bekend te maken:
1. Aan de procureur-generaal zijn inmiddels documenten ter hand gesteld op basis waarvan allereerst een vooronderzoek wordt ingesteld, ten einde na te gaan of deze documenten werkelijk van de bank afkomstig zijn.
2. Voor dat vooronderzoek heeft de minister van Financiën inmiddels aan de Centrale Lands Accountants Dienst en het accountantskantoor Lutchman de opdracht verstrekt voor een intern onderzoek, aan welk onderzoek een forensisch registeraccountant zal worden toegevoegd.
3. Mocht komen vast te staan dat de betreffende informatie van de SPSB afkomstig is, dan zal de vraag beantwoord worden of er mogelijk sprake is van enig gepleegd strafbaar feit dat een, onder leiding van het Openbaar Ministerie uit te voeren strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigt.
4. Inmiddels zullen de verantwoordelijke functionarissen gepaste afstand houden van het onderzoek door verlof op te nemen zo lang het onderzoek voortduurt.
Aan de gemeenschap wordt inmiddels de verzekering gegeven dat de regering deze aangelegenheid serieus opvat en de geëigende maatregelen heeft genomen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: