Mathoera: “Normafwijkend gedrag RBT-leden te zien op video’s”

Mathoera“Normafwijkend gedrag RBT-leden te zien in video’s”Assembleelid en ex-politiecommissaris Krishna Mathoera vindt dat het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) moet begrijpen dat strafrechtelijke onderzoeken onafhankelijk zijn en daarom ook onder leiding staan van het Openbaar Ministerie (OM). “Niemand heeft het recht om te interveniëren in een lopend strafrechtelijk onderzoek”, zegt Mathoera aan Dagblad Suriname. Zij reageert op het incident, waarbij 3 gewapende RBT-leden recent na een voetbalwedstrijd tekeer zijn gegaan ten huize van familie Ramsoedh. De moeder van deze familie zou zijn geklapt, het kind van 14 jaar zijn hemd werd van het lijf gescheurd en de heer des huizes en een andere zoon werden afgetakeld. Uiteindelijk werden alle 3 wetsdienaren in verzekering gesteld. Mathoera gaat ervan uit dat de beslissing tot inverzekeringstelling zorgvuldig is genomen. Daar wil de SPB echter niets van horen en eist dat deze beslissing wordt teruggedraaid. Ondertussen is het Regiobijstandsteam (RBT) Paramaribo sinds woensdag in actie. “Ze zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld, zodat zij niet de gelegenheid krijgen om het onderzoek te dwarsbomen. Ik heb de video’s ook gezien en je ziet duidelijk dat het normafwijkend gedrag is. Politieambtenaren moeten juist naar geschillen gaan en die beslechten. Ze moeten die geschillen juist niet groter maken en deel daarvan worden. Uiteindelijk knaagt dat aan het gezag van de politie”, benadrukt de politica.
‘Ik hoop niet dat de politie als geheel gaat staken’
Met de video’s die er waren, kon er volgens Mathoera zonder een aangifte zelf gewoon een onderzoek door de politieleiding worden ingesteld en maatregelen tegen deze wetsdienaren worden getroffen. Zij vindt dat de politieleiding hier gefaald heeft. Nu de SPB deze actie van de RBT heeft overgenomen en er ultimatums gesteld zijn aan de president, hoopt Mathoera alleen dat de politie niet het besluit neemt om massaal het werk neer te leggen. “Dat is ernstig. Zeker in een tijd waar wij zien dat liquidaties plaatsvinden, drugs gedropt worden, kappartijen plaatsvinden en er elke dag overvallen, berovingen, inbraken en aanrijdingen plaatsvinden. In deze tijd met zoveel heibel rond veiligheid willen wij niet hebben dat de politie in actie gaat. Dat zou voor niemand goed zijn. Vooral niet voor de samenleving die de politie juist nodig heeft”, aldus de parlementariër. Vooral de actie van het RBT is nu een groot probleem, aangezien deze afdeling een cruciale rol vervult in het bestrijden van zware vormen van criminaliteit. Zij doet hierbij een oproep aan autoriteiten om in overleg met elkaar te treden, zodat de spanningen worden weggewerkt.
Problemen politie worden met de dag groter
Hoewel het hier om een incident gaat, zegt Mathoera tegelijk dat de problemen van de politie met de dag groter worden met de slechte investering in het politieapparaat. Ze noemt hierbij het tekort aan middelen, demotivatie onder de leden en integriteitskwesties die spelen. “Je merkt dat er kennelijk intern onvoldoende gecommuniceerd wordt en de aansturing niet zo goed is. Daarom krijg je dit soort incidenten. Dit knaagt heel erg aan het gezag van de totale politie. Wanneer een individuele politieambtenaar surveilleert over straat, dan moet hij gezag uitstralen en respect afdwingen. Maar door dit soort incidenten gaat dat respect verloren. Zeker met de manier waarop de politiebond nu in de media treedt en eisen stelt”, aldus Mathoera. De ex-politiecommissaris concludeert dat veiligheid niet zo belangrijk is voor de regering.
‘Oorzaak niet het wapen, maar stress’
Mathoera onderkent dat er te vaak gevallen voorkomen, waarbij politiemensen hun zelfbeheersing kwijtraken en verbaal of fysiek geweld, al dan niet met wapens, demonstreren. “De oorzaak hiervan ligt niet bij het wapen, maar de stress waaronder de politieambtenaren moeten werken. Kennis en het weten omgaan met emoties zijn daarom heel erg belangrijk. Primair moet er daaraan worden gewerkt”, stelt zij. De politica benadrukt dat politiemensen veel zaken in hun diensttijd zien, waaronder moord, zware berovingen en andere vormen van leed, en hiervoor niet de nodige psychische begeleiding krijgen. Daarvoor wordt er geen geld beschikbaar gesteld.
Geen voorstander inlevering wapens na diensttijd
De ex-politiecommissaris is geen voorstander van het inleveren van dienstwapens na de diensttijd, omdat wetsdienaren zichzelf en hun gezin dan niet kunnen verdedigen tegen wraakzuchtige verdachten en andere criminelen. “Je moet ook denken aan de veiligheid van de politiemensen, want we zijn een kleine samenleving. Het gros gedraagt zich goed. De groep die zich niet goed gedraagt, denk ik wel dat in die specifieke gevallen het wapen wel tijdelijk kan worden ingetrokken. Die maatregel bestond er al”, aldus Mathoera.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: