Sociaal akkoord NDP halfgaar

Een zwerver op klaarlichte dag in diepe rust in een autowrak aan Costerstraat. Het aantal zwervers neemt toe. Paramaribo heeft een serieus zwerversvraagstuk (foto: Ricky Bahadoersingh)
Een zwerver op klaarlichte dag in diepe rust in een autowrak aan Costerstraat. Het aantal zwervers neemt toe. Paramaribo heeft een serieus zwerversvraagstuk (foto: Ricky Bahadoersingh)
De regering, met name de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), weten zich geen raad met het zwerversvraagstuk. Meerdere commissies en organisaties zijn aan het werk geweest om de nood te verzachten. Onder andere werd de Stichting Bureau voor Dak- en Thuislozen opgericht.
Tehuis voor daklozen gesloten
De doelstelling van de stichting is/was het bevorderen van hulp en dienstverlening aan zwervers. Daar schijnt een einde aan te zijn gekomen. Als belangrijke oorzaak van de stopzetting van de hulpverlening wordt ‘geldgebrek’ aangehaald. Het tehuis is inmiddels gesloten. Er wordt ervan uitgegaan dat de psychiatrie, met name verslaving en geestelijke gezondheid van de zwervers, een directe aangelegenheid is van het ministerie van Volksgezondheid. Daarom is hulpverlening nu toevertrouwd aan het PSC.
Ketenaanpak nodig
‘Het sociaal akkoord van de NDP deugt niet. Het is net als het sociaal akkoord van de NDP, halfgaar.’ Er is volgens maatschappelijk werkers geen sprake van een ketenaanpak, waardoor de problematiek niet naar behoren of beter gezegd helemaal niet weggewerkt kan worden. Los daarvan is het probleem onvoldoende gespecificeerd. Bovendien bestaat er geen langtermijn beleid. ‘Een goede aanpak vraagt samenwerking van verschillende ministeries, instanties, organisaties en personen van goede wil.’
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: