Tattoos in de zorg

Tattoos in de zorgOp 3 mei 2019 verscheen een bericht in de media over Akash Seebarran, voormalig student van het EFS College, over zijn afschrijving voor het hebben van een tatoeage op zijn linkerarm. Het EFS College Covab vindt het belangrijk dat de gemeenschap in deze zaak beschikt over feitelijke informatie.
In 2016 is de nationale kledingcode opgesteld door de Suriname Nursing Body en goedgekeurd door de toenmalige directeur van Volksgezondheid. In deze kledingcode is opgenomen dat verplegenden en verzorgenden geen zichtbare tattoos mogen hebben. Deze kledingcode is opgestuurd naar alle zorginstellingen binnen Suriname en wordt ook door hen ook als zodanig gehanteerd. Ter oriëntatie geeft het hoofd PR en Marketing van Covab, Sherina A Loy, aan dat tattoos in de zorg wereldwijd wel zijn toegestaan met duidelijke regulatierichtlijnen. Aanstootgevende symbolen zijn echter niet toegestaan in de zorg.
Vanuit het beginsel dat onderwijs toegankelijk moet zijn voor een ieder en dat mensen niet uitgesloten kunnen worden van onderwijs ter wille van tattoos, is het EFS College Covab wel gestart met het inschrijven van studenten met een tattoo. Helaas merkt de instelling op basis van hetgeen overeen is gekomen in de nationale kledingcode dat studenten stageplekken geweigerd worden. De opleidingen van het EFS College Covab zijn voor een deel theoretisch en voor een deel praktisch. Het praktisch deel moeten de studenten in de zorginstellingen volgen.
Onnodig te zeggen dat de studenten in een heel lastig parket terechtkomen als zij geen stage kunnen lopen, meldt Covab. Daar studenten (na de zorgvragers) de meest kwetsbare groep binnen het gezondheidszorgsysteem zijn, is het EFS-College Covab al geruime tijd bezig met stakeholders te praten over hoe de verpleging en verzorging in Suriname anno 2019 zou moeten omgaan met tattoos.
Het EFS College Covab plaatst wel de kanttekening dat terwijl studenten met zichtbare tattoos geweigerd worden, er verplegenden en verzorgenden binnen zorginstellingen zijn met zichtbare tatoeages. Hierdoor wordt de wijze waarop de nationale kledingcode wordt toegepast door de diverse actoren discutabel.
De minister van Volksgezondheid heeft op 31 januari 2019 de Raad voor Verpleging in Suriname, Ravesu, geïnstalleerd. In deze raad hebben zitting alle verpleegkundige directeuren van alle zorginstellingen en de Medische Zending. Vorige maand is het onderwerp tattoos besproken, waarbij leden van Ravesu hebben aangegeven mee te zullen werken aan het oplossen van dit probleem door de aanpassing van de nationale kledingcode.
Het EFS College Covab hoopt dat in aanloop naar de wijziging studenten met een zichtbare tattoo niet weggestuurd worden van hun stageplek. Covab hoopt dat deze aanpassing op korte termijn een feit zal zijn, waardoor ook student Seebarran weer zijn opleiding mag continueren.
Niet opvallende tattoos worden gedoogd
Volgens Claudia Redan, directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), verbiedt een oude regel inderdaad tattoos. De directeur verwijst voor meer duidelijkheid naar de afdeling Inspectie van het ministerie. Redan merkt echter op dat niet opvallende tattoos worden gedoogd. Dit beleid wordt vanaf de jaren zeventig toegepast en AZ conformeert zich aan de regels van Inspectie, laat Redan optekenen. Voor A Loy van Covab is dit reden om de kledingcode aan te passen, want zij kent gevallen dat studenten geweigerd worden. “In ons onderwijssysteem staat dat personen op basis van een tattoo geen onderwijs geweigerd mag worden. We zitten nu met de situatie dat verzorgers met tattoos wel werken in de zorginstellingen. Maar de studenten mogen dat niet.” Met deze ervaringen in de praktijk wordt de bal gelegd op de speelhelft van de politiek, waarbij Volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs een eenduidig standpunt zullen moeten innemen.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: