Bond AZP stelt ultimatum aan directie

1Bond AZP stelt ultimatum aan directieTussen de regering en de CLO zijn er afspraken gemaakt dat er vanaf eind maart 2019 een aanvang wordt gemaakt met de uitbetaling van de restant 16 maanden 25% twk. Deze twk is deel van de zogenaamde 25% loonsverhoging, die bestemd is voor landsdienaren en daaraan gelijkgestelden. Het doel is dat de uitbetaling simultaan met het salaris plaatsvindt. Opmerkelijk is dat de gemaakte afspraken in de maand maart 2019 bij de ambtenaren wel is nagekomen, wat niet het geval was bij de overheidsziekenhuizen. Nadat er door de vakbonden van deze instanties aan de bel is getrokken, heeft de uitbetaling bij deze instellingen plaatsgevonden. Onder het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is er enorme ontevredenheid ontstaan toen zij opmerkte dat aan het eind van de maand april 2019 wederom de twk niet met het salaris werd gestort.
Op maandag 6 mei heeft de Abplaz een spoed algemene ledenvergadering belegd, waarbij de leden ondanks hun ontevredenheid, maar rekening houdend met de patiënten, het besluit hebben genomen om aan de directie een ultimatum tot donderdag 09 mei 2019 om 24.00 uur te stellen om aan de betaling van de twk te voldoen. Bij het niet nakomen hiervan komt de bond wederom bijeen om verdere stappen te bespreken, welke alle kanten op kan gaan. In het vervolg zien de leden graag dat volgens afspraak het salaris én de twk gelijktijdig worden uitbetaald. Ook de uitbetaling van het salaris, die al geruime tijd laat plaatsvindt, is tijdens deze vergadering besproken. Door de late storting geraakt het personeel in problemen met haar schuldeisers, waaronder de banken waar er boeterente moet worden betaald. De druppel die de emmer heeft doen overlopen, is dat een groot deel van het personeel op 01 mei 2019 (Dag van de Arbeid) nog niet over haar salaris beschikte. Om een oplossing hierin te brengen, wordt er gevraagd dat het salaris den 27ste van elke maand wordt gestort, zodat na verwerking bij de banken het personeel toch tijdig aan hun verplichtingen kan voldoen. Vaak duurt het bij bepaalde banken 2 dagen voordat het salaris is verwerkt.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: