Republic Financial Holdings noteert USD 117,3 miljoen winst over eerste helft

Republic Financial Holdings Limited (RFHL) en zijn dochterondernemingen hebben voor de periode eindigend op 31 maart 2019 een winst van USD117,3 miljoen genoteerd die toerekenbaar is aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij. Dit cijfer is positief beïnvloed door twee belangrijke eenmalige gebeurtenissen met een netto-effect dat de winst heeft doen stijgen met USD13,9 miljoen. Allereerst heeft de bank in Trinidad en Tobago de voorwaarden van zijn medische zorgregeling vor gepensioneerden aangepast in overeenstemming met de markt, wat heeft geresulteerd in een terugname na aftrek van uitgestelde belastingen van USD 42,6 miljoen. Ten tweede, Barbados heeft zijn vennootschapsbelastingtarief teruggebracht van 30% naar een percentage variërend tussen 1% en 5%, waardoor een bedrag van US$28,7 miljoen ten laste van onze winst- en verliesrekening is gekomen vanwege de herwaardering van de uitgestelde belastingvorderingen tegen het lagere belastingtarief.
De Voorzitter van de Groep, Ronald F. deC. Harford, stelde dat “Met de correctie, bedroeg de kernwinst van de Groep USD103,3 miljoen, USD 6,0 miljoen of 6.1% meer dan in de voorgaande periode.” De heer Harford zei verder: “De totale activa bedroegen USD12,5 miljard per 31 maart 2019, een verhoging van USD 2,3 miljard of 22% ten opzichte van maart 2018. Deze verhoging komt na de verwerving door RFHL van een deelneming van 74,99% in Cayman National Corporation (CNC) op 13 maart 2019. De verwerving van CNC deed de activabais van RFHL stijgen met USD1,7 miljard en de verwachting is dat het de winstgevendheid van de Groep aanzienlijk zal verhogen wanneer de resultaten daarvan worden opgenomen in de jaarrekening aan het eind van het boekjaar. CNC melde een nettowinst van US$26,2 miljoen voor het boekjaar 2018. Wij zijn zeer verheugd CNC te mogen verwelkomen in de Republic Group.
RFHL heeft eerder aangekondigd dat een aanvang was gemaakt met de overname van de bankactiviteiten van Scotiabank in Guyana, St. Maarten en het oostelijk Caribisch Gebied (waaronder Anguilla, Antigua en Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, en St. Vincent en de Grenadines). In het afgelopen kwartaal hebben wij verder gesproken met de verschillende regelgevers, wier goedkeuring vereist is voor de overname, en ook hebben wij informatie verstrekt.” De Board of Directors heeft een interimdividend vastgesteld van USD 0,19 (2018: USD 0,19) per aandeel dat betaalbaar is per 31 mei 2019. “Wij verwachten de in de eerste helft van het jaar bereikte winstgevendheid met de verwerving van CNC verder te zullen verhogen.”, aldus Harford.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: